Biegli: Jaruzelski trwale niezdolny do udziału w procesach

Biegli: Jaruzelski trwale niezdolny do udziału w procesach
27 lipca, 2020
Category: inne

Oskarżony po procesach ws. Grudnia’70 i stanu wojennego gen. Wojciech Jaruzelski jest trwale niezdolny do udziału w tych propozycji; nie pozwala mu na to stan zdrowia – orzekł czteroosobowy zespół biegłych lekarzy różnych specjalności.

Ich ekspertyza wpłynęła w piątek do Sądu Okręgowego w stolicy polski, który po 2011 r. z powodu wcześniejszej opinii doktorów zawiesił oba te toki wobec 88-letniego Jaruzelskiego (który jest wedlug zabiegach onkologicznych).

Jak powiedział PAP rzecznik sądu Wojciech Małek, z opinii biegłych wynika, że schorzenia generała w połączeniu z jego wiekiem nie rokują poprawy, co wpływa na niemożność stawania poprzednio sądem.

Orzeczenie biegłych oznacza, że postępowania wobec Jaruzelskiego pozostaną zawieszone, niemniej – jak powiedział Małek – za sześć miesięcy sąd zdecyduje, lub ponownie zwrócić się na temat przebadanie generała. Nie ujawniono szczegółów schorzeń oskarżonego.

Jaruzelski jest oskarżony przez IPN o kierowanie zbrojnym związkiem przestępczym, który bezprawnie przygotowywał i wprowadził w Polsce trzynascie grudnia 1981 r. forma wojenny. Stoi też ponizej zarzutem zarzadzania masakrą robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r.

Latem 2011 r. lekarze uznali, że przez co w zadnym wypadku 12 miesięcy nie może on uczestniczyć w tychze procesach. W tej chwili sąd chciał sprawdzić, badz zdrowie podsądnego nie poprawiło się wedlug roku od czasu zawieszenia tych procesów.

Dwa dni temu ten samodzielnie sąd ogłosił, że medycy uznali, iż b. kierownik MSW 87-letni gen. Czesław Kiszczak wydaje sie bezterminowo niezdolny do udziału w procesie zbytnio przyczynienie się do śmierci górników sposród kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r. Teraz sąd ma zawiesić jego tok, w którym miał być po jednego razu piąty sądzony za przyczynienie się do śmierci górników.

W lutym br. swoim obrońca mówił, że od 20 lat badania lekarskie pokazują zaawansowanie chorób Kiszczaka oraz „niemożność uczestnictwa przy procesie”. Według obrony nasiliły się symptomy neurologiczne wraz z utratą słuchu; jest też podejrzenie dolegliwosci Alzheimera. Samodzielnie Kiszczak mówił wtedy sądowi, że „nie wie, jakie mozliwosci się przebieg zdarzen na sali”. Jeśli jego zdrowie się nie poprawi, nigdy nie zaakceptowac zasiądzie pan już dzieki ławie oskarżonych.

Stan wojenny nielegalnie wprowadziła tajna team przestępcza ponizej wodzą Jaruzelskiego w celu likwidacji Solidarności, zachowania ówczesnego ustroju oraz wlasnych pozycji we władzach a mianowicie uznał po styczniu br. Sąd Okręgowy w Warszawie.

Uwzględniając wniosek IPN, sąd wymierzył wtedy karę dwóch czasów w zawieszeniu Kiszczakowi zbyt udział przy tej grupie przestępczej. Od tego zarzutu uniewinniono zaś b. I sekretarza KC PZPR Stanisława Kanię. Z kolei na skutek przedawnienia, ale przy uznaniu winy, umorzono sprawę Eugenii Kempary, b. członkini Wskazówki Państwa PRL, oskarżonej na temat przekroczenie uprawnień przez głosowanie za przyjęcie dekretów na temat stanie wojennym.

Obrona zapowiedziała wtedy apelację. W ludzi dniach sędzia poprosiła prezesa sądu o przedłużenie przygotowywania pisemnego uzasadnienia tego wyroku (mija pan z końcem czerwca) – bez czego nie można sporządzić apelacji.

Łukasz Starzewski (PAP)

sta/ bos/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy