CBOS: spadło zaufanie Polaków do dziennikarzy

27 lipca, 2020
Category: rózne

Po ciągu ostatnich lat spadło zaufanie Polaków do redaktorów. Gorzej też oceniania wydaje sie byc ich uczciwość i wiarygodność. Wzrosło mniemanie, że dziennikarze za wszelką cenę szukają sensacji, zas nie dążą do ujawnienia prawdy – wynika sposród sondażu CBOS.

W ciągu niedawnych 10 lat opinie o pracy redaktorów pogorszyły się. Wzrosło wyobrazenie o pierwotnego stronniczości (z 34 az do 46 proc. ) jak i równiez nieobiektywności (z 42 do 50 proc. ). Znacząco zmalał też odsetek przekonanych o pierwotnego uczciwości (z 62 do 52 proc. ) oraz wiarygodności (z 59 do 48 proc. ). Ubyło respondentów uważających, że dziennikarze dążą do ujawnienia prawdziwosci (z 37 do 28 proc. ), a przybyło przekonanych, że szukają sensacji za wszelką cenę (z 49 do 58 proc. ).

CBOS poprosił też ankietowanych, zeby na siedmiostopniowej skali określili swoje zaufanie do naszych dziennikarzy. Średnia wartość dzieki tak skonstruowanej skali kosztuje „4” jak i równiez mniej więcej na tym poziomie lokuje się obecnie ufnosc do czlonków tego zawodu (4, 02). Jest ono znacząco niższe niż przy latach 2003 (4, 67) i 2006 (4, 87).

Wśród najważniejszych cech, które powinny charakteryzować dziennikarza, respondenci najczęściej wskazali na bezstronność i obiektywizm (59 proc. ). Kolejne były: porzadna znajomość omawianych spraw (36 proc. ) oraz wrazenie odpowiedzialności zbytnio słowo (30 proc. ). Nieco w niewielu sytuacjach wymieniane było nieuleganie naciskom, sugestiom jak i równiez próbom przekupstwa (27 proc. ), wycena dla innych ludzi i ich prywatności (27 proc. ) oraz odwaga po podejmowaniu trudnych i ryzykownych tematów (25 proc. ). Mniej więcej co piąty ankietowany wskazał na dociekliwość i wytrwałość w zdobywaniu informacji (21 proc. ), takt jak i równiez uprzejmość (19 proc. ), opanowanie i nieuleganie emocjom (18 proc. ) a takze umiejętność slonecznego i nalezytego formułowania myśli (16 proc. ).

Przy porównaniu z wynikami sprzed dziesięciu lat na znaczeniu straciło nieuleganie naciskom, sugestiom i próbom przekupstwa (odsetek wskazań zmalał z 36 do dwudziestu siedmiu proc. ) oraz poczucie odpowiedzialności za słowo (z 38 az do 30 proc. ). Istota i częstość wskazywania pozostałych cech nie uległa większym zmianom.

CBOS zapytał też Polaków, jak postrzegają dziennikarzy pod względem wybranych cech. Z deklaracji badanych wyplywa, że najmocniejszą cechą czlonków tego zawodu jest dociekliwość – tę cechę u większości dziennikarzy dostrzega 2-ie trzecie badanych (66 proc. ). Przeciwnego zdania wydaje sie co piąty (19 proc. ) i twierdzi, że jedynie ślizgają się po powierzchni problemu.

Dziennikarze są też korzystnie oceniani w toku przygotowania sluzace do poruszanych tematów – w tej sytuacji opinie korzystne zdecydowanie przeważają nad negatywnymi (57 proc. wobec 23 proc. ). Mniej więcej co drugi ankietowany wydaje sie zdania, że dziennikarze są uczciwi (52 proc. ) i autorytatywni (48 proc. ), z kolei mniej więcej co czwarty zarzuca im brak uczciwości (23 proc. ) a takze brak wiarygodności (27 proc. ).

Bezstronność i obiektywizm – najbardziej pożądane, zdaniem badanych, wlasciwosci dziennikarzy a mianowicie nie są oceniane najkorzystniej. Prawie połowa Polaków (46 proc. ) uważa, że dziennikarze są stronniczy i kierują się swoimi sympatiami politycznymi (50 proc. ). Jedynie jak trzeci sądzi, że są bezstronni (34 proc. ), obiektywni i nie wyjawiają swoich preferencji politycznych (34 proc. ).

Ponad połowa (52 proc. ) Polaków uważa, że praca dziennikarza jest taką samą, jak każda odrebna. Zdanie, że wykonywanie owego zawodu wiąże się sposród pełnieniem jakiegos rodzaju służby społecznej, podziela 43 proc. ankietowanych.

Dzieki poglądy w tej kwestii wpływa wykształcenie badanych – im wydaje sie byc ono wyższe, tym częściej pracę dziennikarza traktują oni jako służbę społeczną. Wśród absolwentów wyższych uczelni przekonanie ta przeważa (56 proc. ) ponad przekonaniem, że jest to ten sam sposób na zarabianie pieniędzy jak każdy odmienny (44 proc. ).

Traktowaniu pracy dziennikarskiej w dzialach misji jak i równiez posłannictwa społecznego sprzyja też czytanie prasy codziennych. CBOS zauważa, że także grupa testowa czerpiący informacje o kraju i świecie przede wszystkim z internetu – którzy, jak można przypuszczać, częściej są odbiorcami dziennikarstwa obywatelskiego – bardziej skłonni są postrzegać dziennikarstwo jako służbę społeczną.

Na zapytanie, kto w większym zakresie dba o interes społeczny – dziennikarze czy politycy, większość ankietowanych (52 proc. ) odpowiedziała, że ani jedni, ani drudzy. Mniej więcej jak trzeci badany (35 proc. ) większą dbałość o interes społeczny przypisuje dziennikarzom, zaś politykom – zaledwie co dwudziesty (5 proc. ).

Diagnozowanie CBOS przeprowadził w dobach 4-10 października br. dzieki liczącej 1007 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

mca/ abr/ gma/