Deficyt dzieki rachunku obrotów bieżących – niższy niż rok wcześniej

Deficyt dzieki rachunku obrotów bieżących – niższy niż rok wcześniej
Author:
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Brak na obliczenia obrotów bieżących po 3 kw. 2012 r. wyniósł 3 mld 367 mln euro i był niższy o 1 mld 740 mln euro niż przy analogicznym sezonie rok wcześniej – poinformował Narodowy Pula Polski, zarzadzany przez Marka Belkę (na zdj. ).

_ O wysokości tego salda (rachunku bieżącego) zadecydowały: ujemne salda dochodów (4 mld 891 mln euro) i obrotów towarowych (425 mln euro) i dodatnie salda usług (1 mld 147 mln euro) i transferów bieżących (802 mln euro) _ – wyjaśniono po komunikacie banku centralnego.

Po informacji NBP wskazano, że deficyt na rachunku bieżącym, w porównaniu z danymi za trzeci kwartał 2011 r., spadł o 1 mld 740 mln euro.

Według NBP na poprawę salda obliczenia bieżącego wpłynęło przede wszystkim, niższe ujemne saldo obrotów towarowych o jednej mld 917 mln ó oraz postep dodatniego salda usług na temat 103 mln euro i transferów bieżących o 89 mln euro. Jednocześnie ujemne saldo dochodów pogłębiło się o 369 mln euro.

Podano też, że saldo rachunku kapitałowego było przy trzecim kw. 2012 r. dodatnie jak i równiez wyniosło dwa mld 505 mln euro. Łączna wartość salda obliczenia bieżącego i kapitałowego była ujemna jak i równiez wyniosła 862 mln euro.

W raporcie podano, że eksport towarów w trzecim kw. 2012 r. oszacowano na poziomie 36 mld 569 mln euro, natomiast import w wysokości 36 mld 994 mln euro. Według NBP przy porównaniu sposród analogicznym czasem 2011 r. eksport wzrósł o 1 mld 317 mln ó, czyli o 3, siedmiu proc., a import towarów zmniejszył się o 600 mln ó, tj. o 1, szesc proc. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 425 mln euro w stosunku do deficytu po wysokości dwa mld 342 mln ó w analogicznym kwartale 2011 r.

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO poinformował, że na wysokość dodatniego salda usług przy trzecim kwartale 2012 r. (1 mld 147 mln euro) wpłynęły dodatnie salda: usług transportowych w wysokości 793 mln euro (wzrost o 76 mln euro w porównaniu do trzeciego kw. 2011 r. ), podróży zagranicznych w wysokości 248 mln euro (pogorszenie o dwudziestu siedmiu mln euro) oraz pozostałych usług przy wysokości 106 mln euro (poprawa na temat 54 mln euro).

Jakkolwiek na wysokość ujemnego salda dochodów (4 mld 891 mln euro) wpłynęło ujemne saldo dochodów z inwestycji (5 mld 320 mln euro) a takze dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (429 mln euro).

Według banku srodkowego w 3 kw. 2012 r. do Polski napłynęło 3 mld 732 mln euro, które zostały ujęte w bilansie płatniczym. W niniejszym samym sezonie Polska wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej 873 mln euro z tytułu składek i opłat członkowskich. W efekcie saldo transferów z UE było dodatnie i wyniosło dwóch mld 859 mln euro.

_ Przy III trymestrze 2012 r. saldo obcych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 6 mld 186 mln euro. Istotny wpływ na tę kategorię bilansu płatniczego miał napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych lokaty bezpośrednich i portfelowych. Saldo zagranicznych lokaty bezpośrednich na terytorium polski było dodatnie i wyniosło 1 mld 953 mln euro. W porównaniu az do III kwartału 2011 r. saldo to było niższe o jednej mld 890 mln ó _ – napisano.

Jednocześnie w III kw. 2012 r. polskie inwestycje zbytnio granicą ogółem się zwiększyły o dwóch mld 431 mln ó. Na rozwój aktywów obcych polskich podmiotów złożyły się: inwestycje bezpośrednie (1 mld 143 mln euro), pozostałe inwestycje (1 mld 231 mln euro) oraz inwestycje portfelowe (57 mln euro).

NBP poinformował ponadto, że oficjalne aktywa rezerwowe agencji bankowej wyniosły na koniec września 2012 r. 81 mld 708 mln euro. _ W wzrost oficjalnych aktywów rezerwowych, w III kwartale 2012 r., wpłynęły transakcje przeprowadzone na rzecz klientów NBP a takze transakcje własne NBP, których łączne saldo wyniosło 1-wsza mld 872 mln ó. Różnice kursowe oraz zmiany wyceny zmniejszyły wartość aktywów rezerwowych o 786 mln euro _ – wyjaśniono.

Jak oferuje NBP, saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikającą z bieżących operacji a mianowicie głównie nabycia i sprzedaży towarów i usług. Brak obrotów bieżących oznacza, że część towarów lub usług kupiliśmy na kredyt, zas zatem stanowi on miarę zapożyczania się gospodarki za granicą w konkretnym okresie i określa tempo wzrostu długu zagranicznego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy