Dług wyraźnie traci, złoty pod presją

27 lipca, 2020
Category: waluty

*Poranny wymiana handlowa na rynku złotego przynosi delikatne osłabienie polskiej waluty kontynuując poniedziałkową zniżkę. Złoty wyceniany jest za posrednictwem rynek następująco: 4, 2710 PLN zbyt euro, trzy, 2170 PLN wobec dolara amerykańskiego i 3, 4514 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wyraźnie wzrosły i wynoszą obecnie 3, 940% w przypadku obligacji 10-letnich. *

Poniedziałkowy handel dzieki złotym, przy zestawieniu az do piątkowego ruchu, przebiegał względnie stabilnie. Przy dalszym ciągu jednak obserwowaliśmy odpływ kapitałów z rynków wschodzących jak przełożyło się na utrzymanie presji podażowej na złotym. Dodatkowo styl zamykania pozycji na polskim długu przyniósł wzrost rentowności w rejony 4, 00%. Odpływ kapitałów z rynków emerging posiada związek z trwającymi spekulacjami nt. zakończenia programu QE przez FED.

Ponadto w branzy krajowym zbyt dyskontować zaczął zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych w naszym kraju – kontrakty FRA’s pokazują, iż naklad pieniezny kredytu spadnie jeszcze na temat 25pb. w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Zmiana nastawienia rynkowego szkodzi polskiemu długowi, gdzie większość inwestorów, która względnie drogo nabywała papiery musi je sprzedać poprzednio dalszym spadkiem cen związanym z zakończeniem cyklu. Wielka korelacja rynku długu z rynkiem złotego w niedawnych miesiącach na dodatek sprzyja sprzedaży polskiej waluty wraz z pogłębiającymi się spadkami na wycenie obligacji.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji z rynku krajowego – wspólnicy na złotym czekają już na czwartkowe wskazanie inflacji CPI za maj. Równocześnie będziemy dzisiaj świadkami wydarzeń związanych sposród pozostałymi rynkami emerging markets, gdzie metrów. in. dane dot. PKB w Turcji czy wskazania z Rumunii mogą ustalić nastroje również na pozostałych parach.

Sposród rynkowego punktu widzenia piątkowe niskie zamkniecie stało się pretekstem az do poniedziałkowego odreagowania. Równocześnie z uwagi na wzrost kwotowań eurodolara mocniejszy ruch obserwowaliśmy na parze EUR/PLN, gdy USD/PLN przetestowała jedynie opór w obszarach 3, 2340 PLN. Piątkowa interwencja zmieniła jednak wizerunek rynku sugerując, iż zbytnio szybkie osłabienie polskiej waluty może spotkać się sposród kontrą ze strony instytucji centralnej.

Nie zaakceptowac zmienia to jednak faktu, że złoty jak i waluty emerging markets znajdować się będą pod spodem presją jak i równiez trend deprecjacyjny będzie najprawdopodobniej kontynuowany. Okolice 4, 28-4, 30 EUR/PLN traktowane musza być jednak jako strefa wzrostu popytu na polską walutę.

Porównaj na wykresach notowania walut Dodaj diagramy do Twej strony internetowej