Finanse publiczne. Rząd zajmię się nowelizacją ustawy

Finanse publiczne. Rząd zajmię się nowelizacją ustawy
Author:
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Nasz kraj Akademia Nauk, państwowe koordynacje kultury, państwowe zakłady opieki zdrowotnej czy wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą deponować wolne środki na rachunku prowadzonym za posrednictwem resort finansów – zakłada projekt noweli przyjęty dziś przez rząd.

[Aktualizacja godzina 13: 52]

_ a mianowicie Zaproponowano rozwiązania, które zmniejszą potrzeby pożyczkowe państwa, jakie mozliwosci spowoduje obniżenie poziomu długu publicznego i zminimalizuje koszta jego obsługi _ a mianowicie czytamy po komunikacie Srodku Informacyjnego Rządu.

_ Ponadto Skarb Państwa w celu oplacania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozyskuje środki na rynku poprzez sprzedaż skarbowych papierów wartościowych. Część tychze środków pochodzi z sektora bankowego, w tym ze środków lokowanych poprzez jednostki sektora finansów ogólnych w instytucjach finansowych _ – napisano przy uzasadnieniu pomyslu nowelizacji ustawy o sprawach finansowych publicznych wskazano.

W uzasadnieniu projektu podano, że część pieniędzy, którymi dysponują te podmioty, nie jest wykorzystywana dzieki ich bieżącą działalność, jednak lokowana przede wszystkim w instytucjach finansowych. Na koniec 2012 r. była to suma 3, piec mld zł.

Według MF _ ostrożny szacunek _ wpływu proponowanych rozwiązań jedynie z tytułu poprawy zarządzania płynnością w poziom państwowego długu ogólnego w 2015 r. okresla na możliwość obniżenia długu o w porzadku. 0, dwa proc. w zaleznosci do PKB, a także nieznacznej naprawy wyniku sektora finansów ogólnych. _ W wyniku wprowadzonych przemian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa powinny w 2015 r. obniżyć się o ok. 4, piec mld zł, a docelowo o w porzadku. 5, 5 mld zł _ a mianowicie napisano po Ocenie Skutków Regulacji.

Przygotowany przez resort finansów projekt zakłada rozszerzenie obowiązku ulokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów w niektóre placówki sektora finansów publicznych. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i konstruowane przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne ogólne zakłady opieki zdrowotnej, na rzecz których podmiotem tworzącym jest minister, kierowniczy organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie zasoby finansowe ochrony środowiska i ekonomii wodnej.

Wejście w życie ustawy – zdaniem MF – może mieć także pozytywny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, które zdecydują się przyjmować depozyty od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych sekcji kultury i samorządowych osób prawnych, w warunkach określonych w projektowanej ustawie.

_ Zakłada się również wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków pieniężnych składanych dotychczas do depozytu sądowego lub dzieki rachunki depozytowe sądu (depozyty sądowe), jakie mozliwosci również przyda się sluzace do zmniejszenia koniecznosci pożyczkowych Skarbu Państwa, a przez to obniżenia poziomu długu publicznego jak i równiez minimalizowania kosztów jego obsługi _ a mianowicie dodano.

Wedle danymi MF na koniec IV kwartału 2013 r. SPZOZ-y prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty szybkie w NBP i bankach komercyjnych w kwotę 1-wsza mld 184, 3 mln zł, samorządowe instytucje zwiazanych z kultura na kwotę 28, 9 mln zł, a samorządowe osoby prawne na kwotę 1 mld 695 mln zł (75 proc. tej kwoty depozyty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i produkcji wodnej, które będą objęte obowiązkiem ulokowania pieniędzy dzieki kontach MF).

Przeprowadzona po 2010 r. nowelizacja ustawy o finansach publicznych nałożyła obowiązek ulokowania wolnych środków w postaci depozytu u Ministra Finansów na Narodowy Fundusz Zdrowia, agencje wykonawcze oraz niektóre państwowe ludzie prawne.

Z kolei na państwowe fundusze celowe nałożono obowiązek oddawania w zarządzanie wolnych środków stanowiących aktywa finansowe Skarbu Państwa. Pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych przyznano możliwości ulokowania środków po formie depozytu u Ministra Finansów.

Czytaj więcej przy

  • PKB przyspieszy. Zobacz recenzje dla Lokalny
  • _ Tusk dobrze promuje polską gospodarkę _
  • Będą cztery progi podatkowe. Które to?
  • Zamknięcie strategie przeciw Naszym kraju? _ Nie zaakceptowac palę się _

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy