Gaz-System ma umowy na projektowanie gazociągu Gustorzyn-Wronów

Gaz-System ma umowy na projektowanie gazociągu Gustorzyn-Wronów
27 lipca, 2020
Category: gielda

„Nasza spółka podpisała umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad budową gazociągu Gustorzyn – Wronów na odcinkach Gustorzyn – Leśniewice i Leśniewice a mianowicie Rawa Mazowiecka. Uzyskanie pozwolenia na realizację obu inwestycji planowane wydaje sie byc na koniec 2020 r. Konstrukcja tych gazociągów zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu, w szczególności do aglomeracji warszawskiej, łódzkiej, Radomia oraz do południowo-wschodnich regionów kraju” – powiedział Zawartko, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że inwestycje wpisują się w jej długofalową strategię rozwoju, której celem jest zagwarantowanie elastyczności robocie całego systemu przesyłowego oraz podłączanie swiezych odbiorców – zarówno pojedynczych, jak i przemysłowych. Ponadto, gaz ziemny wydaje sie byc jednym z w najwiekszym stopniu ekologicznych rozwiązań, coraz częściej wykorzystywanym po walce wraz z rosnącym zakazeniem powietrza w miastach.

Trasa obu części projektowanego gazociągu będzie przebiegać przez 3 województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie jak i równiez mazowieckie. Wykonawcą dokumentacji dla pierwszej części gazociągu, na temat długości około 60 kilometrów, będzie przedsiebiorstwo OTS-IP. Jakkolwiek dokumentację na rzecz drugiego odcinka, o długości około 100 km, przyrzadzi konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska oraz PGNiG Gazoprojekt, podano także.

„Do zadań podmiotów, które zostały wyłonione przy postępowaniu przetargowym, będzie należało uzyskanie decyzji administracyjnych na temat środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o okresleniu lokalizacji lokaty oraz pozwolenia na budowę. Obaj wykonawcy będą też pełnili nadzór autorski nad realizowanymi projektami” – czytamy dalej.

Projekt Inwestycyjny spółki na lata 2018-2020 zakłada realizację zadań o łącznej wartości siedmiu, 7 mld zł. Gazociąg Gustorzyn-Wronów na temat średnicy DN 1000 MOP 8, cztery MPa, będący kluczową inwestycją, został podzielony na trzech etapy. Jak pierwszy po fazę projektową wszedł najdłuższy, bo liczący około 156 km wydzial Rawa Mazowiecka-Wronów, na który spółka podpisała w kwietniu 2018 r., umowę z wykonawcą. Łączna długość wszystkich trzech projektowanych odcinków szacowana jest na 316 km, przypomniano po materiale.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System wydaje sie byc spółką strategiczną dla krajowej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.