Grupa Qumak miała wstępnie w porzadku. 54 mln zł straty netto po I-III kw. 2017 r.

Grupa Qumak miała wstępnie w porzadku. 54 mln zł straty netto po I-III kw. 2017 r.
Author:
27 lipca, 2020
Category: gielda

„Według wstępnych szacunków przy omawianym okresie Grupa Qumak osiągnęła następujące wyniki pieniezne (narastająco):

– przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 209 mln zł,

a mianowicie wynik z działalności sprawnej w wysokości ok. -46 mln zł (strata),

– wynik netto w wysokości ok. -54 mln zł (strata)” – czytamy w komunikacie.

W powyższy szacunek wyników ekipy po trzecim kwartale 2017 r. miało wpływ:

natomiast. utworzenie odpisu aktualizującego należności w cenie 2 153 tys. zł (w naszym uwzględniono saldo cashpool wraz z spółką zależną w kwocie 1 239 tys. zł ).

b. utworzenie odpisu aktualizującego stany magazynowe przy kwocie 1-wsza 397 tys. zł.

c. zaniechanie i spisanie w koszty inwestycji, które nie będą kontynuowane w cenie 855 tys. zł. Inwestycje te dotyczyły implementacji systemów w zakresie zarządzania projektami, które w założeniu miały ustandaryzować oraz usprawnić zarządzanie pomyslami w spółce. Mając na uwadze metrów. in. przeprowadzoną analizę wdrożenia, przedłużanie się i komplikowanie projektu i rosnące koszty wdrożenia zarząd uznał, że dalsza wdrozenie jest niezasadna, a koszta są nazbyt wysokie.

d. zaniechanie jak i równiez spisanie w koszty lokaty w wytworzenie produktu własnego z regionu efektywności energetycznej w cenie 235 tys. zł. Zarząd przeanalizował sytuację rynkową, strony komercjalizacji produktu oraz zweryfikował planowane przychody i uznał ponoszenie dalszych nakładów na rozwój towaru, które przewyższają spodziewane przychody, za bezprzyczynowe biznesowo, wymieniono w komunikacie.

Qumak podał, że efekty grupy we wskazanym okresie są odzwierciedleniem problemów zidentyfikowanych i opisanych przez zarząd w schemacie paprawczym [… ], do których należą – przede wszystkim a mianowicie niewłaściwe zarządzanie spółką przy minionych okresach oraz zmaterializowanie się ryzyk biznesowych, niewłaściwie kontrolowany postep kosztów działalności bieżącej, niedopasowanie skali działania spółki az do jej przychodów, porażki po realizacji dużych i złożonych projektów, przejścia istotnych managerów wraz z całymi zespołami az do konkurencji (m. in. sposród obszaru infrastruktury) i związanego z naszym obniżenia możliwości sprzedażowych i realizacyjnych oraz załamanie sprzedaży na rynku publicznym.

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku kalendarzowego nastąpi 23 listopada 2017 roku, podsumowano.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną dzieki GPW od czasu 2006 r. Oferuje odkrywcze rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting jak i równiez doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, pomoc techniczne jak i równiez serwisowe a takze rozbudowę rozwiązań.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy