Kanadyjskie emerytury a mianowicie rządowy system i zachęty

Kanadyjskie emerytury a mianowicie rządowy system i zachęty
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Kanadyjski system emerytalny uchodzi zbytnio jeden z najstabilniejszych dzieki świecie. Składają się na niego trzy filary, dwa _ rządowe _ i oszczędności osobiste. Wiek emerytalny jest tego typu sam na rzecz kobiet jak i równiez mężczyzn a mianowicie obecnie 65 lat, do tego przepisy są skonstruowane faktycznie, że zachęcają do przechodzenia później na emeryturę.

Według danych urzędu statystycznego Kanadyjczycy i tak pracują coraz dłużej i dzis przestają pracować średnio przy wieku 66 lat. Ustawą budżetową dzieki 2012 r. wprowadzono modyfikacje, na podstawie których do roku kalendarzowego 2029 wiek uprawniający sluzace do pobierania _ rządowych _ świadczeń bedzie stopniowo przesunięty na 67 lat. Posiada to zapewnić finansowe bezpieczeństwo budżetowego glównego filaru. Według rządowych szacunków liczba osób po 65 roku życia wzrośnie w Kanadzie wraz z 5 mln w 2011 r do 9, czterech mln po 2030.

Kanadyjski _ pierwszy filar _ to Old Age Security (OAS). Początki legislacji tworzącej pierwszy filar to prawo jeszcze sposród 1927 r. (wówczas dotyczyło osób po 70. roku życia). Aby uzyskać dostęp do tychze świadczeń trzeba mieć obywatelstwo kanadyjskie albo prawo bytu oraz mieszkać w Kanadzie w chwili akceptacji moralu oraz mieć za sobą przynajmniej dziesiec lat pobytu na terenie Kanady po skończeniu 18 r. życia. OAS jest dostępny także gwoli Kanadyjczyków mieszkających poza barierami kraju. Pełna emerytura wraz z OAS jest dostępna gwoli Kanadyjczyków, podstawą do obliczeń jest czterdziesci lat, wykladzinom krócej przebywało się w Kanadzie a mianowicie tym mniejsza jest wypłata.

Wypłata wydaje sie byc indeksowana inflacją CPI (Consumer Price Index), ale jedynie w górę. Jeśli koszta życia spadają, wypłata nie jawi sie byc zmniejszana. Dzis średnia wypłata to niecałe 516 dolarów kanadyjskich, zas maksymalna a mianowicie 549, 89 CAD miesięcznie. Emerytura wraz z OAS wydaje sie opodatkowana. Modyfikacje ustawy budżetowej sprzed dwóch lat dały możliwość dobrowolnego opóźnienia pobierania świadczeń wraz z OAS na temat nawet pięcioletni okres – wówczas wypłaty są wyższe. Przy tym do świadczeń sposród OAS są uprawnione jednostki o zyskach niższych a mianowicie osoby na temat wysokich przychodach mogą nie otrzymać owego świadczenia po ogóle albo otrzymać je tylko w części. Na rzecz osób o najniższych przychodach są również specjalne suplementy, są też wypłaty gwoli weteranów militarnych.

Kanadyjski _ drugi wspornik _ to istniejący od czasu 1966 r. Canada Pension Plan, którym, dla kazdego prowincji, administruje Human Resources and Social Development Canada. Odrębne regulacje ma wylacznie prowincja Quebec, gdzie funkcjonuje Quebec Pension Plan. Miesięczne składki do CPP wpłacają pracodawcy, pracownicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku osób zatrudnionych połowę składki płaci pracodawca, połowę – pracownik. W wypadku osób samozatrudnionych całość składki płaci dana osoba. Wpłaty są obowiązkowe dla wszystkich zarabiających rocznie powyżej trzy, 5 tys. dolarów aż do kwoty 51, 1-wsza tys. dolarów (limit na 2013 r. ). Składka wynosi czterech, 95 proc. wynagrodzenia.

CPP jest kombinacją systemu pay-as-you-go, czyli składek na bieżąco finansujących wypłaty oraz zysków z zarządzania aktywami. Twórcy CPP i QPP założyli, że wypłaty dla pracownika mają wynosić ok. jakiejs czwartej zarobków będących podstawą obliczanych składek. W 2013 r. średnia wypłata wynosi 596, 66 CAD miesięcznie, a maksymalna wypłata to 1012, piecdziesiat CAD.

Kanadyjscy emeryci otrzymują emeryturę sposród drugiego filaru obecnie od 65 r. życia. Można jednak wstrzymać się sposród wnioskiem o wypłaty aż do 70 roku życia – takie przedłużenie oznacza, że wielkość przyszłej renty będzie na dodatek rosła. Pięcioletnie opóźnienie w pobieraniu renty z CPP oznacza, według rządowych danych, że jej wysokość może być wyższa nawet na temat 42 proc.

Przed złożeniem wniosku na temat wypłatę renty można zwrócić się az do CPP na temat przeprowadzenie symulacji ile pieniędzy będzie się otrzymywać. Do tego rozpoczęcie wypłat nie okresla, że ubezpieczony nie może pracować. Może pracować jak i równiez może dopłacać do CPP zwiększając przyszłą emeryturę. Wypłaty z _ drugiego filaru _ zależą od czasu, za posrednictwem jaki opłacano składki oraz ich wysokości. Podobnie jak przy pierwszym filarze, także wypłaty z CPP są indeksowane na podstawie wzrostu kosztów życia (wskaźnikiem inflacji CPI). Również wypłaty z drugiego filaru są opodatkowane. Prawo az do świadczeń wydaje sie byc dziedziczone poprzez wdowę/wdowca.

Kanadyjski system emerytalny daje możliwość otrzymania świadczeń przed ukończeniem 65 roku kalendarzowego życia, aczkolwiek są one mniejsze niż po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Rząd ciagle podkreśla, że CPP i OAS to tylko _ skromna istota, na której Kanadyjczycy mogą budować swe dochody emerytalne _ a mianowicie jak można przeczytać dzieki stronach rządowych. Rząd zachęca do szczególnego gromadzenia oszczędności emerytalnych, udostępniając zarówno ksztalty oszczędności, po których nie jawi sie byc pobierany podatek od zysków kapitałowych jak i limity oszczędności, które uprawniają do znizek podatkowych.

Registered Retirement Savings Plan (RRSP) uprawniające az do odpisów podatkowych, są dostępne w bankach, kasach oszczędnościowych, funduszach inwestycyjnych i ubezpieczalniach. Nie muszą to być oszczędności regularne – poniekad, jeśli za posrednictwem cały rok nie wpłacało się regularnych składek do RRSP, to po wstępnym obliczeniu dochodów za przeszly rok i sprawdzeniu dostępnego limitu można wpłacić całą dopuszczalną kwotę do początku marca. Wpłaty ze stycznia i lutego pozwalają na skorzystanie sposród ulgi podatkowej za przeszly rok. Zakres łatwo sprawdzić – oblicza go jak i równiez przysyła sposród potwierdzeniem rozliczenia podatkowego zbyt poprzedni dwanascie miesiecy Canada Revenue Agency, to znaczy kanadyjski urząd skarbowy. W dodatku z ulgi podatkowej nie nalezy korzystać w konkretnym roku, można ją przesunąć na czas wyższych dochodów.

Od 2009 r. pojawiła się możliwość oszczędzania dzieki emeryturę wyjawszy ulgi podatkowej, za to z obietnicą nieopodatkowanych w przyszłości zysków sposród inwestycji. To Tax Free Savings Account (TFSA), przy konstrukcji analogiczny do rodzimych Indywidualnych Kont Emerytalnych. Również tu są finansowe limity inwestycji (w certyfikaty oszczędnościowe, fundusze pod inwestycje, akcje i obligacje). W podobny sposób w przypadku RRSP, wpłaty w zakresie dostępnego limitu z danego roku są możliwe az do końca 02 następnego roku. Tegoroczny limit wpłat siega 5, piec tys. CAD.

Na _ trzeci wspornik _ kanadyjski składają się też plany oferowane przez pracodawców.

Cały czas jednak problemem jest to, że pokazna część Kanadyjczyków nie ma poszczególnych oszczędności emerytalnych. Według opublikowanego w minioną środę sondażu przeprowadzonego poprzez kanadyjskie towarzystwo księgowych, aż 40 proc. pracowników emituje w całości swoje wynagrodzenie na bieżące potrzeby. 45 proc. bedzie w stanie miesięcznie odkładać 5 proc. lub w mniejszym stopniu swojego zarobku. Tymczasem eksperci zalecają odkładanie przynajmniej dziesieciu proc. zarobku.

Aż 47 proc. respondentów w stuleciu 50 lat i starszawych nie zgromadziło nawet 1 czwartej planowanych oszczędności emerytalnych. Respondenci owego samego sondażu uważają w 35 proc., że niezbędne oszczędności emerytalne to 1-2 mln CAD. 30 proc. sądzi, że wystarczy wykladzinom na emeryturę od piecset tys. sluzace do miliona CAD.

Według informacji największego kanadyjskiego banku, RBC, tylko 23 proc. Kanadyjczyków w stuleciu przedemerytalnym określiło, jakie zyski będą dywanom potrzebne, aby zapewnić godziwą emeryturę. Dodatkowo ci, którzy wyznaczyli sobie kwotę niezbednych emerytalnych oszczędności, zmniejszyli tenze limit: jesli w 2011 r. wynosił on 778, 2 tys. dolarów kanadyjskich, to w 2012 – 564 tys. CAD.

Z kolei według szacunków kanadyjskiego urzędu statystycznego wraz z 2009 r., małżeństwo w emeryturze zdaje średnio na rok 54, 1-wsza tys. CAD. Aby zapewnić takie dochody, oszczędności emerytalne powinny być 2, 5 razy większe, czyli wynosić ok. 1, 4 mln CAD.

Niedawne dane Statistics Canada wskazują, że relacja zadłużenia do dochodu sluzace do dyspozycji wynosi w Kanadzie 161, 12 proc. – wliczając w to zadłużenie hipoteczne. Urząd Statystyczny wskazywał, że drugi kwartał sposród rzędu spadł poziom zadłużenia. Zarówno rząd jak i pula centralny od czasu dawna podkreślają, że Kanadyjczycy muszą przestać się zbyt zadłużać, zaś obecny czas niskich stóp procentowych powinni wykorzystać sluzace do konsolidacji długów i ich spłaty.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy