Kania przejmie zakłady Staropolskich Specjałów. Zbytnio 300-milionowy dług

27 lipca, 2020
Category: system gospodarczy

Zakłady Mięsne Henryk Kania zawarły przedwstępną umowę przekazania majątku produkcyjnego spółki Staropolskie Specjały dla zwolnienia jej z długu. Wartość przejmowanych zakładów wyliczono na 293 mln zł. Zgodzić powinien się jeszcze UOKiK.

ZM Kania były kiedyś mniejszościowym udziałowcem Staropolskich Specjałów a mianowicie jeszcze 8 lat temu miały 1-wsza proc. kapitału. Od trzech lat kontrolę nad spółką z Goczałkowic-Zdroju przejęła jednak Anna Warzecha.

Zatrudniająca aktualnie 276 osób firma teoretycznie radziła samemu dobrze a mianowicie produkowała 18 tys. dzwiek wędlin na rok w zakładzie o dużej wydajności, a w ciągu dziesięciu czasów tylko przy jednym spotkaniu nie miała zysków. Po pierwszym półroczu b. r. zarobiła w czysto 7, 4 mln zł. Głównym odbiorcą produktów były ZM Kania. Aczkolwiek działalność finansowana była znaczącym zadłużeniem krótkoterminowym, m. in. wyemitowanymi obligacjami

Po połączeniu z zależną spółką Ekofood, która zatrudniała więcej osób, czyli pewnie w większym stopniu zajmowała się produkcją niż spółka-matka, najwyraźniej musiały pojawić się jakieś klopoty Staropolskich Specjałów z płynnością, skoro zdecydowano się dzieki sprzedaż zakładu produkcyjnego w zamian za długi.

Naszego kraju grill najtańszy w Ue

Wartość nabywanego poprzez ZM Kania przedsiębiorstwa oszacowana została na 293 mln zł. Warunkiem zawarcia dokumenty urzedowe przyrzeczonej jest uzyskanie potwierdzenia Urzędu Gwarancji Konkurencji jak i równiez Konsumentów.

W skład przejmowanego majątku wchodzi m. in. „prawo własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonych po Goczałkowicach-Zdroju, środki trwałe, środki pieniężne jak i równiez prawa wynikające z znajdujacych sie umów” – podaje spółka Staropolskie Specjały w komunikacie.

Spółka Staropolskie Specjały przesadza zakład mięsny z magazynami oraz suszarniami, wyposażony przy systemy zarządzania produkcją, linie pakujące, profesjonalne w przetwórstwie i sprzedaży elementów mięsa produkcyjnego – wyjaśniły ZM Henryk Kania.

Strony przewidziały, iż przeniesienie przedsiębiorstwa spowoduje wygaśnięcie wszystkich zobowiązań naszej spółki wzgledem ZM Henryk Kania, istniejących na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, na temat wartości jednak nie mniejszej niż wartość zobowiązań określona w umowie przedwstępnej i nie większej niż wyliczona wartość przedsiębiorstwa.

Warunkiem zadzierzgniecia umowy przyrzeczonej jest otrzymanie zgody Urzędu Ochrony Rywalizacji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, wskazano także.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy