KE, w ramach przeglądu budżetu UE, znalazła dodatkowe środki

27 lipca, 2020
Category: system gospodarczy

Przegląd wieloletniego budżetu został ustalony w czasie jego negocjacji w 2013 roku, nadal przed rozpoczęciem obecnej strony finansowej, która kończy się w 2020 roku. W zakresie przeglądu nie można naruszać kopert narodowych, ale możliwe są modyfikacje w regulach wydawania pieniędzy.

KE podkreśla, że poboczne środki, które UE będzie miała sluzace do wydania sluzace do końca dziesieciolecia, nie pociągają za sobą konieczności zwiększenia limitów wydatków ustalonych przez przywódców unijnych czy podniesienia składek krajowych.

Z 6, 3 mld euro, które zostały wygospodarowane w ramach przeglądu, 3, 9 mld posiada zostać oddane na zaradzenie kryzysowi migracyjnemu i zwalczanie jego okolicznosci. Z kwoty tej dwóch, 5 mld euro ma iść na prowadzone już teraz działania dotyczące migracji, bezpieczeństwa jak i równiez kontroli granic zewnętrznych. Idzie m. in. o utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Filii UE ds. Azylu a takze sfinansowanie projektowanej reformy wspólnego europejskiego programu azylowego.

Nastepne 1, cztery mld ó KE potrzebuje przeznaczyć na inwestycje pomijajac UE, głównie w Afryce, by poprawiając sytuację lokalnie, ograniczać przyczyny migracji. Ze środków tych mają być też finansowane pożyczki dla rządów, by stabilizowały sytuację w krajach sąsiadujących wraz z UE.

Pozostala duża pula środków wraz z dodatkowych 6, 3 mld euro dzierzy zostać skierowana na aktywizowanie wzrostu gospodarczego. KE planuje zwiększyć wydatki na ów cel o 2, czterech mld euro do 2020 roku. Dzięki tym środkom ma być rozszerzony Europejski Fundusz dla Inwestycji Strategicznych (EFIS). We wlasnym dorocznym przemówieniu o stanie UE w Parlamencie W europie szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział kontynuację i podwojenie środków na EFIS, by pobudzać inwestycje po UE. Dzięki gwarancjom wraz z unijnego budżetu do 2020 roku inwestycje w unijną gospodarkę mają wynieść 500 mld euro.

Z dwa, 4 mld euro w pobudzanie wzrostu czerpać posiada też Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży, oprogramowanie badań naukowych i wynalazków „Horyzont 2020”, program Erasmus czy instrument „Łącząc Europę”, który finansuje transeuropejskie necie transportowe, energetyczne i telekomunikacyjne.

Przykładowo piecdziesiat mln ó ma zostać skierowane na inicjatywę „WiFi4EU”, która dzierzy pomagać przy oferowaniu bezplatnych hotspotów Wi-Fi. Łączna pula na ów program pozostanie w związku z naszym zwiększona sluzace do 120 mln euro.

Według komunikatu KE dzięki fachowej korekcie puli środków przeznaczonych na politykę spójności w ten cel trafi równoczesne 4, szesc mld ó. Według wyliczeń KE łącznie ze zwiększeniem środków w projekcie budżetu na 2017 rok o 1, jedenastu mld ó przegląd wieloletniego budżetu zawiera pakiet pieniezny opiewający w sumie na 13 mld ó.

Pieniądze mają pochodzić z niektórych rezerw budżetowych.

W ramach przeglądu KE zaproponowała też uproszczenie przepisów, na podstawie których można wydawać środki z budżetu UE. Naukowcy badz studenci nie zaakceptowac będą musieli już wypełniać formularzy związanych z podróżami służbowymi. UE ma nie zaakceptowac dublować kontroli organizacji, jeśli dokonał tego inny darczyńca, jak np. ONZ.

Nowością ma być umożliwienie obywatelom zabrania głosu na temat przeznaczenia pieniędzy na potrzeby ich miejscowości – mają oni decydować na przykład, czy chcą nowego placu miejskiego, badz raczej placu zabaw.

KE chce też stworzenia swiezej rezerwy kryzysowej UE, która byłaby finansowana z niewykorzystanych środków z unijnej biura.

Propozycjami KE teraz zajmą się przedstawiciele państw członkowskich oraz Parlament Europejski. Uzgodniony w 2013 roku budżet UE dzieki lata 2014-2020 przewiduje, że zobowiązania unijne sięgną 960 mld ó, a realne płatności – 908 mld euro. Przy przyszłym roku kalendarzowego KE planuje wydatki w stopniu 134, 9 mld ó.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy