Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę dzieki odc. miarki E75 Czyżew-Białystok

Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę dzieki odc. miarki E75 Czyżew-Białystok
27 lipca, 2020
Category: gielda

Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu kosztuje 70%.

„Kryterium oceny propozycji w przetargu stanowią całkowita cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 60%), cena brutto za realizację opcji nr 1 (waga 20%) oraz cena brutto za realizację opcji numer 2 (waga 20%). Koszt oferty złożonej przez konsorcjum wynosi: gwoli zakresu glównego ok. jednej 442, dwa mln zł netto tj. ok. 1-wsza 773, dziewiec mln zł brutto, co stanowi wartość przekraczającą środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą 1 275, dziewiec mln zł brutto. Cena za przeprowadzenie opcji nr 1 w wysokości w porzadku. 657, siedmiu mln zł netto, tj. ok. 808, 95 mln zł brutto oraz cena za zrobienie opcji numer 2 w wysokości 630, 7 mln zł netto tj. ok. 775, jedenastu mln zł brutto” a mianowicie czytamy w komunikacie.

Spółka informuje, że termin przeprowadzenia zamówienia siega 17 miesięcy od daty rozpoczęcia gwoli zamówienia glównego oraz 18 miesięcy gwoli opcji nr 1 i 18 miesięcy dla opcji nr dwóch. Decyzję o realizacji mozliwosci nr jednej, opcji nr 2 lub łącznie opcji nr jednej i numer 2 zamawiający podejmie po terminie szesc miesięcy od momentu daty potencjalnego podpisania dokumenty urzedowe, podano także.

Jednocześnie zamawiający zastrzegł, że w przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu i cena zbytnio realizację obrebu podstawowego najwyżej punktowanej oferty spośród propozycji niepodlegających odrzuceniu przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, po wprowadzeniu badania złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dokonana zostanie aukcja elektroniczna. Parametrem licytowanym przy aukcji będzie cena brutto za zrobienie zakresu glównego, podał też Torpol.

Torpol zajmuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych i linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku kalendarzowego. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł po 2017 r.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy