Konwent Marszałków Województw obraduje w Częstochowie

27 lipca, 2020
Category: inne

Problemy kolegiów nauczycielskich, obliczania opłat zbytnio korzystanie wraz z środowiska, przekazania samorządom Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych znalazły się w programie obrad Konwentu Marszałków Województw RP.

W czwartek konwent, któremu przewodzi aktualnie marszałek woj. śląskiego Janusz Moszyński, zebrał się w Częstochowie. Przy piątek, przy drugim dniu posiedzenia, marszałkowie spotkają się m. in. z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską.

W pierwotnym dniu konwent przyjął kilka stanowisk. W sprawie kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych, marszałkowie wyrazili zaniepokojenie sytuacją prawną, związaną z ich funkcjonowaniem po obecnym kształcie. W myśl prawa o szkolnictwie wyższym, kolegia nie zaakceptowac są szkołami wyższymi, jak rodzi określone skutki sadowe, związane wraz z wynagradzaniem pracowników i statusem słuchaczy.

„Podejmowane do tej pory próby uregulowania statusu prawnego kolegiów nie powiodły się. Narastające jednak z roku na rok problemy związane z funkcjonowaniem kolegiów wymagają niezwłocznego podjęcia działań a takze stworzenia wlasciwych mechanizmów prawnych, mających w celu dopasowanie przepisów dotyczących kolegiów oraz szkół wyższych do postaci zapewniającego bezkolizyjne ich dzialanie na rynku edukacyjnym” – napisali marszałkowie.

Po innym podejsciu konwent domaga sie nowelizację ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych uprawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz placówek samorządu terytorialnego.

Obecne dostosowania marszałkowie uważają za klopotliwe do spełnienia, bo np. wpis sluzace do ksiąg wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie wydaje sie procesem długotrwałym i domaga sie przeprowadzenia określonych procedur. Konwent uważa, że na wywiązanie się sposród zapisów ustawy potrzeba nie zaakceptowac roku, jednak pięciu czasów. Marszałkowie wskazali też w wiele wadliwych – katalogów zdaniem – zapisów tej ustawy.

Konwent wskazał też na przeslanie rewitalizacji terenów poprzemysłowych jak i równiez powojskowych, po różnym poziomie zdegradowanych. Marszałkowie oceniają, że występujące w Polsce bariery sadowe, ekonomiczne, kompetencyjne, mentalne itp. nie sprzyjają podejmowaniu działań prowadzących sluzace do powtórnego stosowania tych terenów.

Marszałków postulują, aby pilnie rozważono klopoty prawno- własnościowe tego typu terenów należących az do Skarbu Państwa oraz pierwotnego obciążeń hipotecznych, systemowej partycypacji budżetu w kosztach rewitalizacji terenów zniszczonych oraz by umożliwiono samorządom przejmowanie – po minimalnych kosztach lub nieodpłatnie – takich obszarów o rewitalizacji, opartej metrów. in. o unijne środki.

„Około 15-20 proc. terenów ma szansę na przeprowadzenie rekultywacji bez interwencji publicznej, podobna ilość zwykle postuluje tak dużych nakładów dzieki włączenie pierwotnego do ponownego użytkowania, że nie można oczekiwać pierwotnego podjęcia w najbliższej przyszłości. Przywrócenie do użytku ekonomicznego pozostałych 60- 70 proc. terenów wymagać będzie wiec udziału władz publicznych i wykorzystania wlasciwych instrumentów sadowych i ekonomiczno-finansowych” – napisali marszałkowie.

Po kwestii przekazania Ośrodków Konsultingu Rolniczego az do kompetencji samorządów województw zebranie wskazał, że pozwoliłoby to na efektywniejsze prowadzenie polityki rozwoju obszarów wiejskich przez władze regionalne.

„Obecnie samorządy województw, które odpowiadają zbyt planowanie i realizowanie polityki regionalnej nie mają większych kompetencji w ramach rozwoju obszarów wiejskich będącego częścią składową tej polityki” – uznali marszałkowie.

Przy innym przyjętym w środę stanowisku marszałkowie postulują skonstruowanie jednolitego programu informatycznego gwoli całego kraju, służącego sluzace do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska i sprzedazy środków finansowych na poszczególne fundusze opieki środowiska. Koordynatorem tych działań powinno być, ich zdaniem, Ministerstwo Środowiska. (PAP)

mab/ mok/ mhr/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy