Śląskie: W 2012 r. zaległości płatnicze na piecdziesiat mln zł

27 lipca, 2020
Category: inne

50 mln zł przekroczyła w 2012 r. suma zaległości płatniczych wobec pracowników stwierdzona poprzez inspektorów roboty w woj. śląskim. Rok wcześniej było to ponad 22, siedmiu mln zł. Związki akcentują, że przyczyną zaległości niekoniecznie jest zła sytuacja pracodawców.

Jak przekazał PAP rzecznik katowickiego inspektoratu PIP Michał Olesiak, zaległości wzgledem pracowników odkryto w ub. roku po regionie u 424 pracodawców. Podczas kontroli inspektorzy wydali im tzw. nakazy płatnicze zobowiązujące do wypłaty pracownikom należnych pieniędzy – łącznie 50, 01 mln zł.

„Ponad dziesieciu mln zł z naszej wartości przypadło na zaległe odprawy z tytułu zwolnień. Pozostała część zaległości to przede wszystkim niewypłacone wynagrodzenie a mianowicie zarówno pensje zasadnicze, oraz nadgodziny” – zaznaczył Olesiak.

W całej Polsce w okresie od stycznia do listopada 2012 r. pracodawcy byli winni podwladnym ponad 208 mln zł, czyli przeszło 75 mln więcej, niż rok wcześniej. W tym czasie klopot z otrzymaniem wynagrodzenia miało w wielkosci kraju 151 tys. osób.

W analogicznym okresie 2011 r. nakazy płatnicze opiewały na 22, 76 mln zł, z czego zaległości dotyczące odpraw wynosiły 435, 66 mln zł. Nieprawidłowości w zakresie zaległości płatniczych dotyczyły wtedy 396 zakładów. Ponieważ liczba zakładów, w których występują zaległości, nie wzrosła w nastepnym roku przy sposób wazny, może to oznaczać, że wiele przedsiebiorstw, które już w 2011 r. znalazły się w trudnej sytuacji, w 2012 r. nadal miało problemy.

Ogółem spośród wykazanych zaległości za 2011 r. pracodawcy uregulowali dotąd ponad 12, 5 mln zł, natomiast za 2012 r. a mianowicie ponad jedenascie, 5 mln zł. ˙PIP akcentuje przy tym, że wykazywane przez nią zaległości przedsiębiorców obejmują wyłącznie umowy o pracę; nie dotyczą umów cywilnych (umów-zleceń, umów na temat dzieło), az do badania których Inspekcja nie jest uprawniona.

Jak akcentuje szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, na 100-procentowy wzrost sumy niewypłaconych wynagrodzeń˙na pewno wpływa pogarszająca się˙sytuacja gospodarcza w polsce. Z wiadomosci związku wynika jednak, że nie zawsze przyczyną niewypłacania wynagrodzeń, wypłacania gazy z opóźnieniem lub w ratach wydaje sie byc trudna sprawa finansowa konkretnego zakładu.

„Część przedsiębiorców pod pretekstem krachu nie płaci pracownikom terminowo, aby zwiększyć swoje dochody. Zdecydowana większość przypadków zalegania z wypłatami dla pracowników dotyczy tych przedsiębiorstw, po których nie działają organizacje związkowe. Tam, gdzie są związki zawodowe, tam pracodawcy pamiętają, że ich fundamentalnym obowiązkiem wobec pracowników wydaje sie zapłata za wykonana pracę” – podkreślił Kolorz.

Śląsko-dąbrowska Solidarność wskazuje też, że w ub. roku wzrosła liczba wniosków złożonych sluzace do Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy Katowicach (WUP) o wypłatę świadczeń wraz z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łączna kwota wypłacona w 2012 r. przy regionie za posrednictwem tę instytucję zbliżyła się do dwudziestu czterech mln zł. Rok wcześniej było to 16, piec mln zł.

W 2012 r. kwota wypłaconych świadczeń wzrosła, wbrew że podwladni i szefowie złożyli skromniej wniosków. Po 2012 r. do WUP wpłynęło ich 728; w 2011 r. – 804. W 2012 r. świadczenia wypłacono 3373 osobom; przy 2011 r. było katalogów 3058.

Dzieki przełomie 2012 i 2013 r. cyfra wniosków na temat wypłaty zwiększyła się, jak poskutkowało też zwiększoną liczbą wypłat. Wraz z łącznej sumy prawie dwudziestu czterech mln wraz z ub. roku kalendarzowego, ponad dziewiec, 9 mln zł wypłacono w grudniu. W kwietnio w toku było 111 wniosków indywidualnych o wypłaty oraz 6 wykazów zbiorczych.

Według danych katowickiego WUP na początku stycznia 2011 r. stopa bezrobocia w woj. śląskim wynosiła 10, 6 proc., zas na początku stycznia 2012 r. a mianowicie 10, 12 proc. W sierpniu po tych nastepnych latach bezrobocie w obszarze spadało stosownie do dziewiec, 6 jak i równiez 10, dwa proc., natomiast na koniec grudnia wzrastało az do odpowiednio dziesiec, 2 jak i równiez 11, 1-wsza proc. Wreszcie grudnia 2012 r. przy całym panstwa stopa bezrobocia wyniosła trzynascie, 4 proc.

W kwietniu tego r. liczba bezrobotnych wyniosła po woj. śląskim ponad 222 tys. osób (stopa bezrobocia 11, 1-wsza proc. ). (PAP)

mtb/ dym/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy