Maciej Reluga, główny ekonomista BZ WBK: W Polsce socjal już jest duzy

27 lipca, 2020
Category: system gospodarczy

: Badz wśród ofert podatkowych zgłoszonych przez ministerstwo finansów widzi Pan jakieś rozwiązania sensowne i rewolucyjne?* Maciej Reluga, główny ekonomista BZ WBK:* Rozwiązania trafne owszem, rozwiązania rewolucyjne – nie zbyt. Sensowne, moim zdaniem, są kazde rozwiązania, które będą prowadziły do obniżenia podatków. Poniewaz obciążenia będą mniejsze na temat 11 mld zł, to jest to rozwiązanie trafne. Nie jest ono rewolucyjne, ponieważ nie można tego utożsamiać z jakąś dużą reformą podatkową, dużą reformą finansów publicznych, która by zmieniała znacząco sytuację podatkową jak i równiez budżetową.

: Czyli rozwiązania zaproponowane przez prof. Zytę Gilowską są raczej kosmetologiczne? M. R.: Jest to jak mówia niektórzy kosmetyka. Cieszy chyba w najwiekszym stopniu z tych rozwiązań obniżenie składki rentowej, która w najwiekszym stopniu obciąża także budżet. Klopot głównie wydaje sie byc taki, że chciałoby się zobaczyć wciaz wyraźniejsze obniżenie kosztów pracy. Do tego aczkolwiek trzeba znaleźć poparcie w parlamencie, żeby obniżyć również wydatki, zas to nie wydaje sie byc takie łatwe.

: Żeby rozkręcić gospodarkę może lepsze byłoby stopniowe obniżanie podatków dochodowych, zamiast obniżania składki rentowej? M. R.: To jest duży problem. Zdaje mi się, że największą bolączką krajowej gospodarki wydaje sie byc dzisiaj duze bezrobocie. Żeby bezrobocie było mniejsze, czyli żeby firmom opłacało się zatrudniać, to zatrudnianie powinien być tańsze. W związku z tym trzeba obniżać koszty roboty, a składka rentowa jawi sie jako jeden z ludzi elementów. Ja bym powiedział, że ważniejsze jest to żeby obniżyć koszty pracy na terytorium polski, niż żeby obniżyć przyczynki bezpośrednie, choć każdy nas wolałby płacić mniej.

: LPR potrzebuje wprowadzenia znizki prorodzinnej, życzliwie do tego pomysłu odnosi się też PiS, czy uważa Pan że jest to porzadny moment na wprowadzanie takowej ulgi? M. R.: Powinno sie zauważyć, że świadczenia socjalne w Polsce są na dość wysokim pulapie. Jeśli posłowie fundują naszej firmie podwójne becikowe, to też mogą uzasadnić to tymze, że jest to dobry moment na zapoczatkowanie tego, nie myśląc jednak o skutkach finansowych. Głównym problemem poprzednio którym będą stały partie, to wydaje sie byc akceptacja tego rodzaju pomysłów w rzeczywistości budżetowej. Trudno wydaje sie znaleźć pieniądze w momencie, gdy budżet i tak jest bardzo obciążony, natomiast deficyt powinien być obniżany w pozostalych latach.

: Kiedy rozmawiałam z posłem Andrzejem Mańką z LPR stwierdził on, że zadaniem ministra finansów jest znajdowanie pieniędzy w realizację dobrych pomysłów posłów. M. R.: Trudno powiedzieć, co poseł rozumie za posrednictwem znajdowanie pieniędzy. Może minister finansów musiałby pójść do banku centralnego i wydrukować trochę pieniędzy, albo mógłby zapisać efektywność ściągania podatków na poziomie powyżej 100 proc., po to żeby były wyższe wpływy podatkowe. Moim zdaniem minister finansów, ma zwlaszcza skonstruować realistyczny i dobry budżet i jeśli minister finansów mówi, że nie ma pieniędzy dzieki pewne zamiary, to znaczy że ich tam w rzeczywistości nie ma.

: Czy prof. Zyta Gilowska jako minister finansów ma szansę przeforsować swoje rozsądne propozycje po parlamencie? Metrów. R.: Moja osoba bym chciał, żeby rozsądne propozycje podatkowe czy budżetowe w parlamencie były akceptowane. Jednak jak widzimy wypowiedzi niektórych polityków, będzie to niezmiernie zawile. Pierwszym testem kiedy zobaczymy w rzeczywistości, w którą stronę zmierza polska polityka fiskalna będzie budżet dzieki rok dwa tysiace siedem. Wówczas pomysły ministerstwa finansów zderzą się z pomysłami posłów w parlamencie.