Monnari nie odwoła się od momentu decyzji sądu

Monnari nie odwoła się od momentu decyzji sądu
Author:
27 lipca, 2020
Category: gielda

*Zarząd spółki odzieżowej Monnari Trade podjął decyzję o nie składaniu zażalenia dzieki decyzję sądu o upadłości likwidacyjnej. Spółka nadal jednak liczy w przeprowadzenie sporu układowego z wierzycielami. *

_ – Sąd podkreśla, że orzeczenie oparte jest na ocenie biezacej sytuacji spółki i z tą oceną zarząd spółki się zgadza. Kluczowym motywem przyjęcia trybu upadłości polegającego na likwidacji majątku spółki jest to, że podstawowe aktywa majątkowe stanowią rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności banków kredytujących spółkę. Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia upadłości sposród możliwością zadzierzgniecia układu banki mogłyby nie przystępować az do układu, lecz prowadzić egzekucję z przedmiotów zabezpieczenia _ – czytamy w komunikacie.

Z tego powodu na rzecz zmiany trybu upadłości najważniejsze jest stanowcze stanowisko banków, którego dotąd nie było. Jak podkreśla spółka, w uzasadnieniu postanowienia sąd argumentuje, że w przyjętym trybie upadłości, wówczas gdy egzekucja nie zaakceptowac może być prowadzona, będzie możliwość wypracowania stanowiska banków wobec potencjalnego układu. Zdaniem Monnari, wobec tego sąd dopuszcza zmianę trybu postępowania.

_ Obecnie cały wysiłek zarządu skierowany będzie na kontynuowanie prac nad układem sposród wierzycielami. Syndyk zadeklarował w ponizszym względzie współpracę. Zarząd wydaje sie przekonany, że propozycje układowe dla wierzycieli mogą prowadzić do zaspokojenia w wyższym stopniu niż postępowanie polegające na likwidacji majątku _ – odczytujemy dalej.

W ocenie zarządu Monnari, przy szczególności banki nie pogorszą swojej sytuacji przystępując do układu. _ Jest jednak zbyt wcześnie, aby aktualnie przedstawiać jakiekolwiek szczegóły ofert układowych _ – podsumowano w komunikacie.

Monnari złożyło wniosek na temat ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na początku maja. Spółka podała wówczas, że otrzymała informację od czasu wierzyciela – Dion Investments o złożeniu wniosku na temat ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika.

Pod koniec maja sąd rejonowy zdecydował na temat ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla Monnari Trade.

W połowie czerwca Monnari podało, że amerykańska firm restrukturyzacyjna CRG Capital chce zainwestować w spółkę i wydaje sie byc gotowa zainwestować 5-10 mln euro. Wówczas prezes spółki Marek Banasiak mówił, że w momencie wejścia do Monnari Trade inwestora będzie mógl prolongować terminy spłaty wymówionych wcześniej kredytów.

Rada nadzorcza Monnari w początku czerwca powołała dyrektora inwestycyjnego CRG Capital Rafała Rachalewskiego dzieki wiceprezesa ds. restrukturyzacji po związku z rozpoczęciem przez CRG Capital due diligence spółki.

CRG Capital zaznaczył jednak, że powołanie do zarządu swoim przedstawiciela nie zaakceptowac przesądza o tym, że firma ta zdecyduje się dzieki inwestycje w spółkę, zas decyzja po tej kwestii zapadnie na zakończeniu audytu Monnari Trade.

Jednak jedenascie sierpnia sąd rejonowy w Łodzi ogłosił upadłość spółki obejmującą likwidację majątku, a decyzja uprawomocniła się w poniedziałek.

Monnari Trade miało 16, 46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom placówki dominującej przy I kw. 2009 roku kalendarzowego wobec jednej, 50 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane zarobki wyniosły 58, 76 mln zł wobec 56, 89 mln zł rok wcześniej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy