Moskwa-polskie plakaty-wystawa

27 lipca, 2020
Category: rózne

Wystawa po moskiewskim Muzeum Sztuk Plastycznych im. Puszkina obejmuje wiecej niz sto robót, począwszy od momentu prac tworzonych u schyłku XIX stulecia przez członków krakowskiego Towarzystwa Artystów Naszych „Sztuka”, az do którego należeli m. in. Teodor Axentowicz, Karol Frycz, Kazimierz Cichulski i Józef Mehoffer, poprzez warszawskie afisze Stanisława Noakowskiego i Stanisława Ostoi-Chrostowskiego aż do konfiguracji reklamowych rodzimych dizajnerów 20 wieku.
Plakaty, podarowane Muzeum za posrednictwem kolekcjonera Pawła Ettingera, prezentują różnorodną tematykę: artystyczną, historyczną, użytkową, gospodarczą. Bogactwo kolekcji pozwala przyjrzeć się historii oraz życiu społecznemu jak i równiez kulturalnemu ery, którą dokumentuje. Większość prac, niezależnie od tematyki, jaką podejmuje, odnosi się do historii Polski – idei odrodzenia narodowego, czasów niepodległości i międzywojnia, pierwszych latek po II wojnie światowej. Zgromadzone afisze dają również możliwość prześledzenia ewolucji estetycznej polskiej grafiki reklamowej tego okresu.

Wystawa polskiej autopromocji ilustrowanej kontynuuje cykl prezentacji bogatej kolekcji plakatów, znajdującej się po zbiorach moskiewskiego Muzeum im. Puszkina. Jak dotad były w tym miejscu prezentowane ekspozycje plakatów Alfonsa Muchy, prace francuskich mistrzów plakatu, wystawa angielskiego plakatu reklamowego. Ekspozycji towarzyszy obfity katalog, a także system wydarzeń muzykalnych, filmowych i edukacyjnych.

Ze strony krajowej funkcję kuratorki wystawy pełni Anna Łaniewska-Szablowska z Pracowni Polskiej Dziel sztuki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN. Kuratorką wraz z strony rosyjskiej jest Irina Nikiforowa, która w Państwowym Muzeum Egzemplarzy Pięknych wykladzinom. Puszkina po Moskwie aplikuje działem dziel sztuki krajów Swiata i Ameryki XIX-XX stuleciu.

W ramach adaptacji zagranicznego systemu kulturalnego polskiej prezydencji dzieki całym świecie odbyło się ponad 400 wydarzeń. Jednym z nich było przygotowanie dziesiec audiobooków z poezją polskiego noblisty Czesława Miłosza przy 10 wersjach językowych. Projekt był realizowany i przedstawiony w Berlinie, Brukseli, Madrycie, Paryżu, Londynie, Moskwie, Mińsku, Kijowie, Tokio i Pekinie.

Koordynatorem zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej był Instytut Adama Mickiewicza.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy