Na samej górze UE inauguracja paktu na rzecz euro sposród udziałem Naszego kraju

Na samej górze UE inauguracja paktu na rzecz euro sposród udziałem Naszego kraju
27 lipca, 2020
Category: inne

Na szczycie UE 24-25 marca przywódcy „27” formalnie przyjmą pakt na rzecz ó, który istotnie ma wzmacniać konkurencyjność krajów euro. Nasz kraj, która nie zaakceptowac chce Swiata dwóch prędkości, skorzystała z zaproszenia, co jest równoznaczne z ustanowieniem, że będzie musiała wdrożyć postanowienia paktu.

Nie ma żadnych proceduralnych wymogów określających, jak kraje, które nie są przy strefie ó, mogą przystąpić do paktu. Jest on dla nich otwarty w przypadku, że zobowiążą się zrealizować jego postulaty: co roku będą się politycznie zobowiązywać sluzace do zbliżania swych polityk ekonomicznych w wybranych dziedzinach, chocby takich jak zatrudnienie, konkurencyjność gospodarcza czy stabilność finansów publicznych.

„Konkurencyjność ma istotne znaczenie gwoli szybszego jak i równiez trwalszego wzrostu UE przy perspektywie średnio- i długoterminowej, dla polepszenia poziomu dochodów obywateli i dla czynu naszych wzorców społecznych. Zachęca się państwa członkowskie zza strefy ó do uczestniczenia w pakcie na zasadzie dobrowolności” a mianowicie głosi film dokumentalny.

Na czwartkowo-piątkowym szczycie kazdy przywódcy „27” mają formalnie zatwierdzić i zainaugurować pakt, przyjęty za posrednictwem 17 szefów państw jak i równiez rządów strefy euro na szczycie w Brukseli 11 marca.

„Kraje strefy euro na szczycie przedstawią w pierwszej kolejnosci konkretne zobowiązania. Kraje pozostałej dziesiątki, która nie należy do tereny euro, będą miały okazję, by powiedzieć, czy wchodzą do paktu” – powiedział w piątek dyplomata węgierskiej prezydencji. Premier Donald Tusk już zadeklarował, że na rzecz Polski dołączenie do paktu było glówne, by pozostać w głównym nurcie podjecia decyzji w UE.

„Polska jest zdecydowana do przystąpienia do paktu. (… ) Z satysfakcją mogę powiedzieć, że obawa, że wzmocni się pokusa tworzenia dwóch prędkości (… ), została zażegnana – mówił Tusk w Brukseli 11 marca. – W tej kwestii jestem dużo spokojniejszy niż wtedy, kiedy pomysł paktu się rodził”.

Pakt to pomysł Francji i Niemiec, które wspólnie zaprezentowały na szczycie w Brukseli 4 lutego ideę zacieśnia integracji w ramach eurolandu poprzez silniejsze zarządzanie gospodarcze, ponizej groźbą sankcji za nierealizowanie wyznaczonych celów.

Zgodnie z zapisem w deklaracji szczytu eurolandu 11 marca o powołaniu Paktu, w kolejne szczyty przywódców państw euro będą jednak zapraszani liderzy państw, które dołączą do Paktu.

Ale nie odsuwa to groźby podziału Europy na tzw. 2-ie prędkości: czyli tych, którzy się w wyzszym stopniu i predzej integrują, i resztę. Tak wiele że sciana nie będzie tak wyraźnie przebiegać według przynależności sluzace do strefy euro. Na pewno poza głównym nurtem integracji pozostaje nie planująca przyjęcia wspólnej waluty Wielka Brytania. Nieprzypadkiem niemieccy dyplomaci podkreślają, że „Pakt dla euro” to projekt „17+” (od ilosci obecnych członków eurolandu) lub nawet „27-„. „Nie zmieniliśmy zdania, że jesteśmy przeciwni formalizacji tereny euro” a mianowicie powiedział PAP niemiecki dyplomata. Polskie źródła dyplomatyczne zapewniły, że kanclerz Angela Merkel osobiście dzwoniła do Donalda Tuska, aby powiedzieć, że zależy jej na wejściu Polski do Paktu.

Oprócz Polski decyzję o przystąpieniu do paktu ogłosiła już także Posilki. Dyplomaci po Brukseli spodziewają się też przyłączenia Łotwy i Litwy (oba panstwa są już w tak zwanym. przedsionku az do euro, innymi slowy systemie RM2). Nie wejdą Wielka Brytania i Szwecja – zapewniają dyplomaci w Brukseli. Predzej na pewno także Czechy (choć na stu proc. będzie wiadomo na szczycie).

Edycja Paktu opracowana przez przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya wydaje sie byc dużo łagodniejsza niż wstępne propozycje francusko-niemieckie. Nie nakazuje np. zrezygnować z indeksacji płac (obowiązującej w Belgii i Luksemburgu), tylko wskazuje „dokonanie przeglądu ustaleń w zakresie ustalania wynagrodzeń (… ) z jednoczesnym zachowaniem autonomii partnerów społecznych w negocjacjach zbiorowych”. W zamian harmonizacji podatku od przedsiębiorstw CIT „państwa zobowiązują się prowadzić zorganizowane dyskusje dotyczące kwestii strategii podatkowej, zwłaszcza po to, by zapewnić wymianę zaufanych wzorców, po kwestii unikania szkodliwych praktyk oraz zwalczania oszustw”.

Lokalny rząd niejednokrotnie podkreślał, że obciążenia wynikające z paktu nie stanowią dlań klopotu, gdyż po dużej mierze zostały już w Polsce wdrożone. Tak jest np. wraz z zasadą równoważenia finansów publicznych, gdzie pakt jako jedno z możliwych rozwiązań wymienia ustawowy hamulec zadłużenia. Nasz kraj konstytucja zakazuje przekraczania progu długu publicznego w wysokości 60 proc. PKB.

Szczyty w ramach paktu mają odbywać się przy jednym spotkaniu w roku, zawsze poprzednio marcową Radą Europejską (formalny szczyt UE poświęcony sprawom gospodarczym). Uklad zakłada, że cele polityk gospodarczych będą uwzględniane wspólnie, ale środki do ich realizacji będą w kompetencjach narodowych, przystosowywane według uznania każdego z państw, z uwzględnieniem zróżnicowanych struktur gospodarek krajowych jak i równiez różnych punktów wyjścia. Wypróbowaniu, czy panstwa wypełniają swoje obietnice, będzie służył uklad wskaźników dotyczących konkurencyjności, wydajności i kosztów pracy, stabilności finansów ogólnych itd.

Jeśli kraje na szczycie nie zgłoszą konkretnych zobowiązań, to mają to zrobić najpóźniej przy krajowych systemach reform i zaktualizowanych systemach stabilności i konwergencji, które prześlą sluzace do KE po kwietniu.

„Nawet gdyby się okazało, że mamy przyjąć 24 marca te zobowiązania – które gotowe są przyjąć także inne państwa paktu: Grecja, Portugalia, Niemcy, Słowacja – to mogę powiedzieć z absolutną pewnością, że bylibyśmy w stanie to uczynić w tak krótkim terminie” – deklarował Tusk 11 marca.

Realizowanie paktu ma się odbywać na bazie zainaugurowanego w tym roku „europejskiego okresu oceny”, w ramach którego panstwa UE mają zbliżać polityki gospodarcze tuz przy opracowywaniu swych budżetów. Na bazie narodowych planów reform KE wyda zalecenia dla poszczególnych krajów (w maju-czerwcu). Następnie zostaną ów lampy przedyskutowane i zatwierdzone poprzez radę ministrów finansów Ecofin oraz szefów państw i rządów „27” na szczycie UE (w czerwcu).

Z Brukseli Michał Kot i Inga Czerny (PAP)

kot/ icz/ mc/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy