PARP rozłoży w 3 raty płatności od Biomed-Lublin po łącznej kwocie 30, 12 mln zł

PARP rozłoży w 3 raty płatności od Biomed-Lublin po łącznej kwocie 30, 12 mln zł
27 lipca, 2020
Category: gielda

Warszawa, 21. 09. 2017 (ISBnews) a mianowicie Biomed – Lublin podpisał z Polską Agencją Wzrostu Przedsiębiorczości (PARP) porozumienie w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na trzy raty płatności w łącznej kwocie trzydziestu, 79 mln zł, wynikającej z układu przyjętego poprzez zgromadzenie wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka.

„Zgodnie sposród postanowieniami porozumienia spłata wynikającej z układu wierzytelności przysługującej PARP przy łącznej cenie 30 793 278, 63 zł została rozłożona dzieki trzy rayt kredytu płatne po następujących terminach:

– do dnia 29. 12. 2017 r. – spłata kwoty (I rata układowa), na którą składają się:

a. 1/3 części wierzytelności głównej – dziewiec 752 234, 02 zł oraz

b. odsetki naliczone od miesiaca wymagalności wierzytelności głównej az do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (tj. sluzace do 29. 01. 2016 r. ) – 1 536 576, 58 zł,

c. odsetki zbyt okres od dnia 22:00. 09. 2017 r. do dnia spłaty I raty układowej naliczane od całej Wierzytelności układowej według stopy równej sumie stopy WIBOR 6M opublikowanej w prekursorskim dniu roboczym poprzedzającym dzień płatności procent kapitałowych i marży odsetkowej w wysokości 3 p. p. w stosunku rocznym.

– do miesiaca 22. 09. 2018 r. – spłata kwoty w wysokości 9 752 234, 02 zł, stanowiąca 1/3 części wierzytelności głównej (II rata układowa)

– az do dnia 22. 09. 2019 r. – spłata sumy w wysokości 9 752 234, 01 zł, stanowiąca 1/3 części wierzytelności głównej (III stawka układowa)” – czytamy przy komunikacie.

Dodatkowo, od momentu niespłaconej sumy wierzytelności głównej w okresie od czasu dnia następującego po spłacie I raty układowej sluzace do dnia spłaty III raty układowej PARP przysługiwać będą odsetki od momentu niespłaconego kapitału.

Biomed-Lublin podał, że porozumienie zostało zawarte wraz z zastrzeżeniem terminowego wykonania poprzez spółkę określonych czynności (kowenanty) oraz ustanowienia wymaganych zabezpieczeń. Jednym z kowenentów jest zawarcie przez Biomed umowy sprzedaży marki parasolowej produktu leczniczego Lakcid sposród inwestorem branżowym – sluzace do 20 grudnia 2017 r., chyba że do tego dnia emitent zrealizuje spłaty I raty układowej.

Spółka podkreśliła, że zawarcie porozumienia sposród PARP wydaje sie elementem nieustajaco realizowanej strategii restrukturyzacji finansowej.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic jak i równiez Szczepionek Spółka Akcyjna wydaje sie byc polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz medykamenty OTC wyjawszy recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych przy laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska spólka Biomed-Lublin frapuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy