Dług alimentacyjny Polaków stale wstaje  Pieniądze

Dług alimentacyjny przekroczył już 10 mld zł - poinformował Krajowy Rejestr Długów. Przy bazie KRD znajduje się 305 tys. nierzetelnych rodziców, a 57 proc. spośród nich, oprócz niezapłaconych alimentów, zalega również ze spłatą innych zobowiązań.

Temida ma problem wraz z dłużnikami. Sądy mają świeże przyrząd

- Postanowiliśmy rozpatrzyć strukturę wierzycieli rodziców, którzy uchylają się od nakładów pieniężnych związanych z utrzymaniem dziecka" - mówi prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Wskazuje on na problem, że długi alimentacyjne istnieją traktowane z "przymrużeniem oka", bardziej jako zjawisko społeczne, a nie jako trudność ekonomiczny. - Otóż okazuje się, że sześciu dzięki dziesięciu dłużników alimentacyjnych posiada co najmniej jeszcze jednego wierzyciela z innej branży - podkreśla. Na ewidencji dłużników KRD widnieje więcej niż 175 tys. takich osób.

Dwóch na pięciu dłużników alimentacyjnych, oprócz długów wobec dzieci, posiada wierzytelność wobec jednego wierzyciela. dwudziestu siedmiu proc. ma dwa poboczne zobowiązania, a 16 proc. musi spłacić aż trzy. KRD podaje, że rekordziści zalegają nawet trzynastu wierzycielom.

Ćwierć miliarda za rachunki

Łącki zauważa, że dłużnicy alimentacyjni stanowią niewielki odsetek, ale na ich przykładzie widzimy skalę problemu. a mianowicie Kolejne zaciągane zobowiązanie nie zaakceptować ma dla nich większego znaczenia, więc bez skrupułów nie wywiązują się wraz z jego uregulowania - daje. Łączna kwota długów dłużników alimentacyjnych wobec innych sektorów rynku urosła do 2, iii mld zł.

Poza niepłaceniem na dzieci, największa liczba ludzi zobowiązań – bo aż 31 proc. – dłużnicy alimentacyjni mają wobec filii windykacyjnej. W sumie posiadają do oddania firmom windykacyjnym ponad 1 mld złotych. Prawie co czwarty dłużnik alimentacyjny nie płaci faktur za telewizję, telefon jak i również internet - ich łączne zadłużenie z tego tytułu wynosi prawie 250 mln zł. Z kolei, jeden na pięciu ma długotrwały wobec branży finansowej. 13 proc. nie reguluje weksli za czynsz, prąd, wodę czy gaz. 12 proc. to gapowicze, którzy mają obowiązek zwrócić miejskim przewoźnikom niemal 72 mln zł.

Jak wskazuje KRD, suma z mandatów dłużników alimentacyjnych przyłapanych na jeździe z brakiem biletu, stanowi 1/5 łącznego zadłużenia wszystkich gapowiczów notowanych w rejestrze.

W trosce o najmłodszych

W polskim prawie wyszczególniono kolejność ściągania wierzytelności. Wszystko po to, by chronić tych najbardziej poszkodowanych – przy tym przypadku dzieci.

Nawet 25 lat więzienia za oszustwa podatkowe. Rząd kończy z "zieloną wyspą dla złodziei"

Zobowiązań wynikających z niepłacenia dzięki dzieci wciąż przybywa. Pod koniec czerwca 2016 roku po bazie danych KRD zanotowano blisko 305 tys. rodziców, którzy są winni budżetowi państwa ponad 10 mld zł. Średnio do oddania dzieciom mają prawie 33 tys. zł. Aż 95 proc. rodziców to ojczulkowie. Najczęściej dłużnicy są przy wieku od 36 do 45 lat – przeszło 37 proc. 29 proc. to osoby pomiędzy 46. a 55. rokiem życia. Co piąty rodzic, który nie chce utrzymywać własnych dzieci, nie przekroczył 35 lat.

Z danych przekazywanych do KRD wypływa, że najwięcej dłużników zamieszkuje woj. śląskie (niemal 37 tys. ), mazowieckie (ponad 36 tys. ) a także dolnośląskie (31 tys. ). Największe zadłużenie z tego tytułu odnotowano na Mazowszu – 1, 26 mld zł. Najrzetelniej w spłacaniu alimentów wypadają mieszkańcy woj. opolskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

Bank centralny Szwajcarii utrzymał mieszaniny procentowe bez zmian Pieniądze