Plan świadczeń gwoli inwalidów i deportowanych Polaków poza Polską

27 lipca, 2020
Category: rózne

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do roboty przymusowej a takze osadzonym przy obozach robocie przez III Rzeszę jak i równiez ZSRR będzie można wypłacić także osobom, które nie mieszkają na terytorium polski – prognozuje projekt nowelizacji ustawy na temat zaopatrzeniu inwalidów wojennych jak i równiez wojskowych a takze o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do robocie przymusowej.

Projekt ów przyjęła we wtorek Podpowiedz Ministrów.

Jak dotad organy emerytalno-rentowe odmawiały wypłaty świadczeń lub zawieszały wypłatę osobom przebywającym poza Polską. Projekt dopasowuje polskie upowaznienie do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Tych popularnych z 22 maja 2004 r.

„W polskim prawie świadczenia owe mogli otrzymać tylko ci weterani lub represjonowani, którzy mieszkali na terytorium polski. Trybunał uznał, że jest to rozwiązanie karalne europejskim. Zatem też rząd przygotował projekt, przyznający świadczenia także obywatelom polskim zamieszkałym poza Polską” – powiedział PAP dyrektor biura dyrektora generalnego Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Tomasz Lis.

Osobom, które złożyły stosowne obserwacje o uznanie świadczeń, zas którym zakłady emerytalno-rentowe odmówiły ich uznania, przysługiwać będzie prawo, przy terminie kilku miesięcy od momentu dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, złożenia moralu o wznowienie postępowania.

Zaproponowano, aby swieze przepisy obowiązywały od 1 stycznia 2010 r. Jakim sposobem poinformował PAP Lis, przepisy ustawy dotyczą około 2 tys. osób. Około jednej tys. osób zamieszkałych pomijajac granicami uzyska świadczenia sposród tytułu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów militarnych i wojskowych, drugie tysiąc – z tytułu ustawy o świadczeniu pieniężnym, przysługującym osobom deportowanym.

Lis zaznaczył, że Urząd wydał około 320 tys. decyzji na temat przyznaniu świadczenia osobom represjonowanym lub deportowanym. Comiesięczne świadczenie w wysokości maksymalnie 173 zł przysługuje osobie przebywającej co najmniej 20 miesięcy lub dłużej w obozie roboty lub dzieki deportacji.

Inwalidów wojennych jest natomiast niespełna 90 tys. (ściślej: samych inwalidów wydaje sie byc ok. szescdziesieciu tys., zaś 30 tys. to uprawnieni do rent wdowy/wdowcy na inwalidach). Średnio – wg danych Urzędu ds. Kombatantów – inwalidzi otrzymują rentę w wysokości 1850 zł. (PAP)

dom/ itm/ jbr/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy