Rząd m. in. na temat programie „Mieszkanie dla młodych”

27 lipca, 2020
Category: inne

Rada Ministrów na posiedzeniu rozpoczętym we wtorek na godz. jedenascie zajmie się m. in. projektem ustawy o pomocy państwa obok kupowaniu glównego mieszkania, tak zwanym. programem „Mieszkanie dla młodych”. Ministrowie rozpatrzą też plan umożliwiający upadłość spółek kolejowych.

System „Mieszkanie gwoli młodych” dzierzy trwać pięć lat. Wydaje sie byc kontynuacją wygasłego w ubiegłym roku aplikacji „Rodzina dzieki swoim”. Przy pierwszym roku kalendarzowego działania przyszłej ustawy dzierzy kosztować budżet państwa 600 mln zł.

Koncepcja programu została przedstawiona przez ministra transportu jak i równiez budownictwa po połowie października ubiegłego roku. Według szacunków resortu będzie mogło z niego skorzystać ok. 36 tys. rodzin na rok.

Program posiada być skierowany do młodych – małżeństw i osób samotnych az do 35. roku kalendarzowego życia jak i równiez pomóc im w zakupie pierwszego własnego mieszkania w branzy pierwotnego. Chodzi o jednorazową dopłatę 10-20 proc. sluzace do ceny zakupu lokalu mieszkalnego, liczonej według wskaźnika kosztu odtworzenia poszczególnego metra kw. powierzchni baru w każdym województwie. Dopłatą ma być objęte w najwyzszym stopniu 50 m kw. domu o powierzchni do 70 m kw.

Zgodnie z zamyslem nie będzie można sprzedać lub wynająć takiego domu. Jeżeli osoba w ciągu pięciu latek od zakupu mieszkania sposród rządową dopłatą sprzeda je, to będzie musiała oddać proporcjonalną część dopłaty zasadniczej do kredytów. Natomiast nie zaakceptowac będą odbierane dopłaty sposród tytułu dysponowania dzieci. Sankcji nie będzie także wówczas, jeśli pieniądze ze sprzedaży lokalu zostaną przeznaczone na zakup odrebnego mieszkania.

Żadnych sankcji nie będzie dla właścicieli lokalu po upływie pięciu latek od kupna mieszkania.

Ludzie korzystające wraz z dopłat do kredytów nie będą mogły być właścicielami innego mieszkania czy udziału w domu, w którym mogłyby uzyskać samodzielny lokal. Musi być to ich pierwszy nabycie nieruchomości.

Plan – według wiceministra przewozu i budownictwa Piotra Stycznia – musi wejść przy życie przy lipcu tego roku, a obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Po wejściu w życie ustawy, zostanie przygotowane wlasciwe rozporządzenie wykonawcze. Bank Osoby prywatne Krajowego musi mieć czas na przygotowanie się do realizacji tejze ustawy, a także bazy komercyjne, sposród którymi będą zawierane umowy.

Rząd zainteresuje się poza tym projektem nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, ustawy – Upowaznienie upadłościowe i naprawcze i ustawy na temat transporcie kolejowym.

Projekt umożliwia upadłość kolejowych spółek transportowych. Propozycja zmiany przepisów odnosi sie do: PKP Intercity, PKP Cargo czy Przewozów Regionalnych. Spółki utworzono na podstawie ustawy na temat komercjalizacji, metamorfozy i prywatyzacji PKP sposród 2000 r. – przy myśl prawa upadłościowego jak i równiez naprawczego nie zaakceptowac można ogłosić ich upadłości.

Projekt zakłada wyłączenie kolejowych spółek spedycyjnych z zakazu ogłaszania upadłości. Wnioskodawcy przypominają w uzasadnieniu do pomyslu, że obowiązujące w Polsce upowaznienie jest niezgodnie z nakazami unijnymi. Według Brukseli przyznają one przedsiębiorstwom kolejowym ogromne gwarancje państwowe.

Projektodawcy przewidzieli też, że zarządca spółki w upadłości lub syndyk będzie mógł prowadzić działalność przewozową nadal maksymalnie przez sześć miesięcy od miesiaca ogłoszenia upadłości. Chodzi o to, zeby pasażerowie nie zaakceptowac zostali gwaltownie z dnia na dzień pozbawieni możliwości transportu. Jednocześnie zarządca lub syndyk będzie podlegał w zwiazku z tym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa aliansu kolejowego, jak wszyscy przewoźnicy.

W projekcie założono, że ustawa odwiedzi w życie po upływie 14 dzionki od do niej ogłoszenia, jednakze w przypadku przewoźników osobowych zaproponowano dwunastomiesięcznie vacatio legis. „Trudna sytuacja w branzy kolejowych przewozów osób sprawia konieczność przesunięcia w czasie wejścia w życie przepisów ustawy w stosunku do spółek realizujących ów przewozy” a mianowicie napisano po uzasadnieniu.

Rząd PO-PSL już kolejny przy jednym spotkaniu próbuje uregulować sprawy związane z upadłością kolejowych spółek. W sierpniu 2010 r. rząd przyjął proponowany za posrednictwem ówczesny resort infrastruktury plan, który umożliwiałby ich upadłość. Od początku były w stosunku do niego sceptyczne kolejowe związki zawodowe. Według nich, kolejowe spółki przewozowe były wówczas w naprawde złej formie, że musiałyby upaść natychmiast po wejściu w życie tych przepisów. Ostatecznie projekt nie zyskał akceptacji posłów.

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów, to projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych podmiotach będących ofiarami represji wojennych i czasu powojennego.

Przewiduje on stworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej a mianowicie złożonego sposród osób, które mają uprawnienia kombatanckie sposród tytułu zbrojnej walki o niepodległość państwa polskiego oraz ustanowienie Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto projekt zakłada zapoczatkowanie nowego, uproszczonego trybu wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających sposród posiadania statusu kombatanta oraz ofiary represji, dla osób zamieszkałych za granicą. Precyzuje również zasady pierwszeństwa kombatantów do świadczeń opieki leczniczej finansowanych wraz z środków ogólnych oraz wprowadza dodatkową ulgę komunikacyjną dla weteranów po wysokości 51 proc.

Przy projekcie zawarto także regulacje zmierzające do utworzenia kompletnej bazy kombatantów i osób represjonowanych.

Ministrowie wysłuchają również informacji dotyczącej realizacji ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz placówek samorządu terytorialnego. (PAP)

mrr/mok/ mag/