SLD przeciwko projektowi zakazującemu aborcji; PiS, PSL, PJN – zbytnio

SLD przeciwko projektowi zakazującemu aborcji; PiS, PSL, PJN – zbytnio
27 lipca, 2020
Category: inne

# przystaje wypowiedź wicemnistra zdrowia Adama Fronczaka #

trzydziestu. 06. Stolica polski (PAP) a mianowicie Klub SLD zgłosił przy czwartek przy Sejmie konkluzja o odrzucenie w glównym czytaniu obywatelskiego projektu całkowicie zakazującego aborcji. PiS, PSL, PJN chcą skierowania fita do prac w komisji. Posłowie NA ws. planu mają głosować zgodnie z własnym sumieniem.

Sejm debatował przy czwartek ponad obywatelskim zamyslem nowelizacji ustawy o projektowaniu rodziny, obstawie płodu ludzkiego i postanowieniach dopuszczalności przerywania ciąży, który zakłada wylaczenie z uprawnienia tych wyjątków, które dopuszczają w Polsce aborcję.

Autorzy projektu uzasadniają, że ludzkie życie także w fazie prenatalnej chroni ustawa zasadnicza. Zaznaczają, że ustawa, która dopuszcza przerywanie ciąży, w niektórych wypadkach jest więc niezgodna wraz z ustawą zasadniczą. Podkreślają, że nie ma żadnych przesłanek, by życie czlowiecze w fazie prenatalnej było gorzej gromadzone niż po jakiejkolwiek odmiennej fazie rozwoju.

Wniosek na temat odrzucenie pomyslu w pierwszym czytaniu zgłosił b. minister zdrowia Marek Balicki (SLD). „Projekt tenze jest oparty na fałszywych założeniach jak i równiez błędnych przesłankach” – ocenił.

Zaznaczył, że w wielu przypadkach obecna ustawa wydaje sie stosowana wiecej restrykcyjnie niż wynika to z przepisów. Ponadto a mianowicie jak ocenił – narusza zasadę państwa świeckiego. „Państwo świeckie aplikuje się awyznaniowością. Regulacji związku wyznaniowego czy kościoła nie możemy przenosić do porządku państwowego” a mianowicie powiedział. Dodał także, że państwo mialo być „neutralne światopoglądowo” – podkreślił. „Prawo należy zmienić, ale nie w takim kierunku, jak chcecie to zrobić” – dodał.

Bolesław Piecha (PiS) zaproponował, zeby projekt skierować do komisji nadzwyczajnej, która miałaby przedstawić sprawozdanie z prac morzem nim az do 1 września. Powiedział, że „konstytucja szczedzi życie od czasu poczęcia”. Podkreślił, że przedstawiony projekt to potwierdza.

Janina Okrągły (PO) zaznaczyła, że obecnie obowiązująca ustawa wydaje sie kompromisem, który został wypracowany w długiej debacie ogólnej ponad dwadziescia lat wstecz, i przy społeczeństwie nie budzi sprzeciwu. „Nie ma przyzwolenia społecznego na żadne skrajne prawe czy lewe rozwiązania” – powiedziała posłanka. W do niej ocenie przedstawiony projekt „niweczy kompromis”. „Obecne prawo wydaje sie byc wystarczające i dostatecznie ogranicza te kwestie” – dodała.

Na koniec debaty Okrągły dodała, że posłowie Platformy „szanując inicjatywę obywatelską” nad wnioskiem o odrzucenie projektu przy pierwszym oczytaniu będą głosować „zgodnie sposród własnym wedlug i własnym sumieniem”.

Za skierowaniem pomyslu do kolejnych prac po komisji opowiedziała się Elżbieta Jakubiak (PJN) i Piotr Walkowski (PSL). „Dzieckiem wydaje sie byc każda osoba od momentu zapłodnienia do śmierci” – argumentował Walkowski.

Reprezentant Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mariusz Dzierżawski zaznaczył, że 80 proc. legalnych aborcji wydaje sie byc dokonywanych w przypadku, gdy doswiadczenia prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającym jego życiu. „Zabijanie chorych dzieci wydaje sie czynem wyjątkowo odrażającym. Model ten okresla współczesną Polskę obok hitlerowskich Niemiec, które uważały chorych za bezwartościowe śmieci” a mianowicie podkreślił.

„Gwałt jest zbrodnią, która powinna być znacznie ścigana jak i równiez surowo karana. Zezwolenie na zabicie maluszka w niczym nie zaakceptowac poprawia kwestii skrzywdzonej kobiety, lecz obarcza ją dodatkowym cierpieniem” a mianowicie ocenił. Podkreślił, że wydaje sie byc wiele struktury społecznych, które takiej osobie oferują realną pomoc – wsparcie psychiczne i finansowe, również ewentualne zorganizowanie adopcji. „Na adopcję czeka wiele rodzin” a mianowicie dodał Dzierżawski.

Po zakończeniu debaty kilkudziesięciu posłów zadawało pytania przedstawicielowi wnioskodawców oraz ministerstwa zdrowia.

M. in. Jan Dziedziczak (PiS) pytał wiceministra stanu zdrowia Adama Fronczaka, jaka wydaje sie wielkość podziemia aborcyjnego w naszym kraju, a także o to, ile par oczekuje na adopcję pociechy. Fronczak zaznaczył, że nie zna tego rodzaju danych i że są to zapytania do przedstawicieli innych resortów. Poinformował jednakze, że przy 2009 roku kalendarzowego wszczęto 108 postępowań dotyczących przerwania ciąży za zgodą kobiety, natomiast 14 postępowań w przypadku przerwania ciąży wyjawszy zgody damy; sądy rozpoznały 32 sprawy – dziesieciu postępowań zostało umorzonych, 15 osób skazanych, 3 jednostki pozbawiono uprawnienia do wykonywania zawodu. Jakim sposobem dodał, nie dysponuje pełnym bilansem zbyt 2010 rok.

Zgodnie z biezacym prawem, rozbicie ciąży może nastąpić wówczas gdy: stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; badania prenatalne lub inne przesłanki lecznicze wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej slabosci zagrażającej swoim życiu; zachodzi uzasadnione posadzenie, że ciąża powstała w wyniku gwałtu. W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży wydaje sie dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności az do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. W 3 – jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Liberalizacji prawa aborcyjnego domagają się z kolei środowiska lewicowe, w niniejszym SLD, UP, Zieloni 2004, Partia Kobiet, Federacja dla Kobiet jak i równiez Planowania Rodziny oraz Kampania przeciw Homofobii. We wtorek klub SLD zorganizował po tej sprawie wystawę zanim Sejmem. (PAP)

kno/ edom/ par/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy