Szumilas: lekcji historii będzie więcej, natomiast nie skromniej

Szumilas: lekcji historii będzie więcej, natomiast nie skromniej
27 lipca, 2020
Category: inne

# przystaje odpowiedź protestujących na zaproszenie MEN #

28. 03. Warszawa (PAP) – Nie zmniejszymy lekcji historii, wręcz na odwrót: lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych będzie więcej a mianowicie oświadczyła po środę minister edukacji Krystyna Szumilas, odnosząc się do nowej podstawy nauczania, która ma obowiązywać od 1 stycznia szkolnego.

„Dziś w liceum ogólnokształcącym przy cyklu kształcenia jest pięć godzin relacji, co oznacza, że w kategorii pierwszej są dwie pory, w kategorii drugiej a mianowicie dwie godziny, a przy klasie 3 – 1-a. Proponowana poprawka idzie w kierunku, aby w cyklu kształcenia było sześć godzin historii” – powiedziała minister oswiaty na konferencji prasowej zorganizowanej w MEN.

To nastepna reakcja resortu na sprzeciw głodowy kilkunastu działaczy opozycji z czasów 80., którzy prowadzą go od 19 marca przy kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie. Domagają się oni zawieszenia rozporządzenia MEN w sprawie istoty programowej nauczania, które – ich zdaniem – ograniczy od września 2012 r. naukę relacji.

Szumilas przypomniała, że wedle nową podstawą programową lekcje historii przy liceum będą podzielone na dwa etapy. „Pierwszy z nich to dokończenie opowiesci najnowszej, innymi slowy tego obszaru wiedzy historycznej, który był najbardziej zaniedbany w rodzimych szkołach, bowiem brakowało czasu na jego zrealizowanie albo robiono fita bardzo szybko. Teraz w klasie pierwszej będą dwie pory historii najnowszej dla każdego ucznia. Po klasie innej i trzeciej po dwie godziny relacji dla uczniów, którzy nie zaakceptowac wybiorą historii jako obiektu maturalnego i będą się uczyć obiektu +historia i społeczeństwo+. Będą oni posiadali w sumie sześć godzin, czyli o jedną więcej niż obecnie” a mianowicie powiedziała Szumilas.

Minister zaznaczyła, że uczniowie będą uczeni inaczej, ale w sposób pozwalający w powtórzenie tego, czego nauczyli się przy młodszych klasach, a jednocześnie pozwalający na analityczne spojrzenie na historię pod kątem konkretnych tematów.

„Tak naprawdę to nasza firma poprawiamy prawo prawa związane z nauczaniem historii. Dajemy więcej czasu na instruktaz historii jak i równiez robimy to w tego typu sposób aby wszyscy uczniowie bez względu na to czy są zaintrygowani, czy nie zaakceptowac, uczestniczyli przy lekcjach historii” – oceniła.

„Jestem przekonana do tychze zmian. Uważam, że to jest porzadna zmiana poprawiająca wiedzę historyczną młodych osób, absolwentów szkół średnich i w związku z tym chciałabym dyskutować o tym jakim sposobem uczyć relacji, by madrosc historyczna młodzieży była coraz to lepsza” a mianowicie zaznaczyła Szumilas.

Pytana o protestujących w Krakowie minister przypomniała, że zaprosiła ich na zebranie do MEN, by rozmawiać o roli historii w programie ksztalcenia, o roli historii po edukacji, w ten sposób jak uczyć historii, by osiągnąć jak najlepsze wyniki edukacyjne. Poinformowała, że rajcuje pod uwagę dwie możliwości: pierwsza to przyjazd wraz z Krakowa ekspertów wskazanych przez protestujących, a druga to przyjazd samych protestujących sluzace do Warszawy po dogodnym na rzecz nich okresie.

„Bardzo mnie zależy byśmy rozmawiali o nauce historii merytorycznie. Stąd uważam, że dyskusję powinni prowadzić przede wszystkim specjalisci, naukowcy, ludzie, które bezpośrednio historii nauczają. Chciałabym by w tejze dyskusji wzięli udział protestujący, ale też eksperci zajmujący się edukacją historyczną” – zaznaczyła.

W odpowiedzi na zaproszenie minister protestujący odmówili przyjazdu az do Warszawy. „Nie pojedziemy na rozmowy sposród panią minister, bo nie zaakceptowac pozwala naszej firmie na to zdrowie” – powiedział PAP po środę jeden z uczestników głodówki Adam Kalita, rajca PiS.

Reforma programowa a mianowicie zdaniem protestujących – wiąże się sposród ograniczeniem oswiaty historycznej przy szkołach średnich. Jako dowód podają zredukowanie liczby godzinek tradycyjnego kursu nauki historii. Kwestionują też poznawczą wartość nowych kursów „historii jak i równiez społeczeństwa”. Sprzeciw poparli m. in. historycy oraz studenci z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego po Krakowie. Sluzace do protestu przyłączyli się także politycy. Przy czwartek poprzednio gmachem MEN protestować będzie Prawo i Sprawiedliwość.

Według starej istoty programowej, uczniowie mieli dwa – poza propedeutyką po szkole podstawowej – pełne cykle kształcenia historii: od czasu najdawniejszych dziejów człowieka jak i równiez starożytności sluzace do czasów współczesnych. Raz po gimnazjum i drugi raz przy szkołach ponadgimnazjalnych. Jednak wadą tej podstawy było to, że z przyczyny braku periodu na realizację ostatniego chronologicznie działu relacji (w pierwszym na drodze stał test gimnazjalny, w drugim a mianowicie matura) uczniowie słabo poznawali historię najnowszą.

MEN postanowił to zmienić rozciągając system gimnazjum dzieki pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Reforma weszła w życie od 1 września 2009 r. i dlatego obecni uczniowie klas trzecich gimnazjum skończą naukę historii dzieki pierwszej wojnie światowej, a od jednej września 2012 r. już jako uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą uczyć się historii Polski jak i równiez świata po 1918 r. Zmiana ta powoduje, że nauczyciele gimnazjów mają więcej czasu na omówienie tematów.

Po pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, po której kazdy uczniowie będą mieli historię najnowszą, w drugiej i trzeciej kategorii – wedlug realizowaną reformą – będą mieli obowiązkowy przedmiot „historia i społeczeństwo”, o ile zdecydują się uczęszczać np. az do klasy przyrodniczej, politechnicznej albo ekonomicznej. Z kolei uczniowie, którzy wiążą swoją przyszłość wraz z studiami humanistycznymi, będą posiadali rozbudowane artykuly humanistyczne, w tym także obszerny kurs relacji. Nowa podstawa programowa przewiduje, że indywidualizacja ścieżek szkolnych nastąpi przy drugiej klasie, a nie zaakceptowac tak jak jest obecnie a mianowicie w czolowej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

W zamierzeniu twórców podstawy zajęcia wraz z „historii i społeczeństwa” mają pomóc zrozumieć uczniom zainteresowanym naukami ścisłymi „jak ważna jest historyczna ciągłość jak i równiez jak wiele doświadczeń współczesnych wydaje sie zakorzenionych w doświadczeniach poprzednich pokoleń”. Dzieki zajęciach będzie można realizować wątki tematyczne np. „Europa i świat”, „Wojna i wojskowość”, „Kobieta, mężczyzna, rodzina”, „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. Podarowany temat będzie mógł być omówiony we wszystkich epokach historycznych (wątek tematyczny) badz odwrotnie w zakresie jednej ery historycznej będzie można omówić wszystkie tematy (wątek epokowy).

Zajęcia „historia i społeczeństwo” powinny objąć przynajmniej cztery wątki (np. cztery wątki tematyczne albo dwa wątki tematyczne jak i równiez dwa wątki epokowe).

Swieza podstawa programowa – po odróżnieniu od starej a mianowicie zawiera listę konkretnych umiejętności i zakres wiedzy, jakie uczeń musi posiąść. Np. przy wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” – zalecanym za posrednictwem resort oswiaty – uczeń ma umieć scharakteryzować m. in. „antyczne wzory bohaterstwa, żołnierza i obrońcy ojczyzny oraz pierwotnego recepcję po polskiej myśli politycznej, tradycji literackiej oraz edukacyjnej późniejszych epok, rolę ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego, spory o ocenę dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, duzy o kształt Polski w XX po., uwzględniając cezury 1918 r., 1944-1945, 1989 r., postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, uwzględniając różnorodne formy sprzeciwu, oraz mysli współpracy badz przystosowania”.

MEN podaje, że nowa istota programowa nauczania, w tym dotycząca lekcji historii, była jednym sposród najszerzej konsultowanych projektów aktów prawnych. Sugestia zmian po tej kwestii trafiła az do konsultacji społecznych w 2009 r. Profesjonalisci przeanalizowali ponad 2, 5 tys. doswiadczen i uwag oraz wiecej niz 200 recenzji sporządzonych poprzez fachowców po poszczególnych dziedzinach kształcenia. Pozytywnie o projekcie – jakim sposobem informuje MEN – wypowiedziały się metrów. in. Narada Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Polskie Kompania Historyczne. (PAP)

dsr/ nno/ ls/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy