alma

alma Market wyemituje akcje

Alma Market wyemituje akcje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Almy przegłosowało podniesienie kapitału na temat 5, 5 mln zł przez emisję do pięć, 5 mln akcji linii H z wyłączeniem upoważnienia poboru - wynika spośród uchwał walnego zgromadzenia. Oprócz…...

Czytać