Toruń: Nowa sugestia porozumienia ws. inwestycji terytorialnych

Author:
27 lipca, 2020
Category: rózne

Zwiększenie liczby samorządów z obszaru toruńskiego i podział środków w zależności od projektów, a nie liczby mieszkańców – to propozycja prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, dotycząca tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przy woj. kujawsko-pomorskim.

Prezydent Torunia ponownie odrzucił we wtorek przyjęcie rozwiązania forsowanego przez władze Bydgoszczy. „Wzywam po raz kolejny władze Bydgoszczy sluzace do prac morzem porozumieniem. Jeszcze raz proszę, aby wypracować taki system operowania ZIT-u metropolitalnego w naszym województwie, aby był to program demokratyczny, wypracowany w drodze konsensusu, a nie zaakceptowac narzucony” a mianowicie mówił Zaleski na rady prasowej. Dodał, że proponuje dalsze pertraktacje w tejze sprawie.

Wskazówka Miasta Bydgoszczy przed miesiącem przyjęła uchwałę w sprawie ZIT, która określiła, że przy ich skład wejdzie 11 gmin z tzw. Bydgoskiego Obszaru Wydajnego i 8 z tzw. Toruńskiego Arealu Funkcjonalnego.

Władzę uchwałodawczą miałby sprawować Związek ZIT, przy skład którego weszłoby po jednym sygnatariuszu porozumienia, natomiast władzę wykonawczą – Zarząd Związku ZIT (pięciu sygnatariuszy z bydgoskiego i kilku z toruńskiego obszaru). Przewodniczącym Komitetu Sterującego i przewodniczącym Zarządu ZIT miałby być prezydent Bydgoszczy, a swoim zastępcą prezydent Torunia.

Prezydent Zaleski we wtorek zaproponował, aby w skład Związku ZIT weszło 27 samorządów – dwunastu z obszaru bydgoskiego jak i równiez 15 sposród toruńskiego. Co wiecej – wobec bydgoskiej ofert – miałyby wejść 4 gminy powiatu toruńskiego oraz trzy gminy z powiatu aleksandrowskiego, natomiast także powiaty bydgoski i toruński. Przy skład Zarządu ZIT miałoby wchodzić nie więcej niż 11 członków, a uslugami kierowaliby przewodniczący i dwaj zastępcy a mianowicie przedstawiciele w zamian wojewódzkich (ewentualnie jeden zastępca, gdyby dalszy przedstawiciel miasta został przewodniczącym). Funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego ZIT pełniliby kolejno sygnatariusze porozumienia, zas stałymi zastępcami byli starostowie powiatów.

Według koncepcji Zaleskiego siedziba Związku mieściłaby się w Bydgoszczy, a w Toruniu – filia.

Władze Bydgoszczy są za podziałem środków ZIT proporcjonalnie az do liczby mieszkańców, a projekt toruński zakłada podział „na postawie zgłoszonych projektów”.

Województwo kujawsko-pomorskie dzieki realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma otrzymać 153, 8 mln zł. Do końca lutego musi być zawarte porozumienie po regionie.

Polaczone Inwestycje Terytorialne będą nowym sposobem współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą zamiary do osiągnięcia i wskażą inwestycje az do zrealizowania. ZIT będą wykonywane ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. (PAP)

rau/ eaw/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy