TSN OBOP: Reformy szkolnictwa idą w złą stronę wg. 48 proc. Polaków

TSN OBOP: Reformy szkolnictwa idą w złą stronę wg. 48 proc. Polaków
27 lipca, 2020
Category: inne

Prawie jakie mozliwosci drugi Polak (48 proc. ) uważa, że przewodzone od 10 lat w Polsce reformy szkolnictwa idą w złym lub bardzo złym kierunku; innego zdania jest prawie co trzeci (29 proc. ) Polak, który twierdzi, że reformy idą w dobrą lub w bardzo dobrą stronę – wynika z sondażu TSN OBOP.

Według 32 proc. badanych, w wyniku przedlozonych reform szkoły gorzej uczą wiedzy, 28 proc. uważa, że w wyniku reformy szkoły gorzej uczą myśleć i rozumieć; 31 proc. uważa, że w wyniku reformy szkoły gorzej wychowują i rozwijają osobowość. Według 30 proc. szkoły na reformie gorzej przygotowują az do życia w dzisiejszym świecie.

O tym, że zreformowane szkoły lepiej uczą wiedzy przekonanych jest 24 proc. badanych, 27 proc. uważa, że w wyniku reform szkoły dobrze uczą myśleć i rozumieć. Według dwudziestu czterech proc. szkoły lepiej wychowują i rozwijają osobowość, zas według 28 proc. a mianowicie lepiej przygotowują do życia w nowoczesnym świecie.

Zdaniem około 30 proc. respondentów reformy w szkołach nic nie zmieniły: 29 proc. uważa, że tak samo uczą wiedzy, trzydziestu proc. a mianowicie że identycznie uczą myśleć i rozumieć, 29 proc. – że tak samo wychowują i rozwijają osobowość, dwudziestu siedmiu proc. a mianowicie że podobnie przygotowują do życia w dzisiejszym świecie.

Gorsze punkt widzenia o reformach szkolnictwa jak i równiez zreformowanych szkołach mają badani, którzy mają dzieci, niż ci, którzy ich nie zaakceptowac mają.

Podobny wpływ dzieki ocenę – zarówno, jeśli chodzi na temat ocenę ogólną reform, oraz każdą z ocen szczegółowych – ma wykształcenie ankietowanych. Im wyższy poziom wykształcenia badanych (wszystkich, a nie tylko rodziców), tymze gorsze oceny skutków reform szkolnych.

Ankietowani źle oceniają też kolejną wprowadzaną w edukacji zmianę – obniżenie wieku dzieci rozpoczynających naukę w szkołach. Pomysł nauki od szóstego roku życia jako zły ocenia ogólem 65 proc. ankietowanych (38 proc., jako bardzo zły – dwudziestu siedmiu proc. ). Pochwala fita 28 proc. badanych (według 23 proc. to porzadny pomysł, zas według piec proc. a mianowicie bardzo dobry). Także przy tej kwestii rodzice częściej wypowiadają się negatywnie, niż ankietowani bezdzietni. Jako zły pomysł obniżenia rozpoczynania nauki ocenia 72 proc. rodziców, jako porzadny – 26 proc.

Więcej pozytywnych niż negatywnych ocen zebrały pomysły: zmian programowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (treści nauczania nie zaakceptowac będą się powtarzać) i wprowadzenie obowiązkowego egzaminu sposród matematyki w maturze.

Według 49 proc. respondentów modyfikacje programowe to dobry pomysł (41 proc. ) albo bardzo dobry (8 proc. ). Odmiennie myśli 32 proc. badanych (według 27 proc. to zły pomysł, a według piec proc. bardzo zły). Pozytywnie do pomysłu odnosi się też większość rodziców – według 53 proc. to dobry pomysł, zdaniem 35 proc. – zły.

58 proc. ankietowanych pozytywnie mierzy pomysł przywrócenia obowiązkowej geometrii na maturze (według 41 proc. to dobry pomysł, a według 17 proc. – bardzo dobry). Inaczej myśli trzydziestu proc. badanych (22 proc. ocenia pomysł jako zły, a jedenastu proc. jak bardzo zły). Pomysł wspiera także 63 proc. rodziców; krytykuje jego 31 proc. badanych mających dzieci.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3-6 września 2009 r. w reprezentatywnej, losowej 1002-osobowej próbie mieszkańców Lokalny w stuleciu 15 jak i równiez więcej czasów. (PAP)

dsr/ ls/ jbr/