UE: Pomysł wspólnych ochrony narodowych długów

Author:
27 lipca, 2020
Category: inne

Ministrowie finansów krajów UE, którzy w zaproszenie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya dyskutują w piątek w Brukseli o wzmocnieniu dyscypliny budżetowej w UE, mają metrów. in. rozmawiać o objęciu wspólnymi gwarancjami części długów krajowych.

„Część narodowych długów publicznych mogłaby się stać wspólnym długiem gwarantowanym przez wszystkich” – powiedziały źródła unijne przed rozpoczęciem spotkania.

Źródła nie sprecyzowały, który panstwo zgłosił ten pomysł. Wraz z pewnością nie chodzi na temat Niemcy, które wielokrotnie występowały przeciwko pomysłowi brania odpowiedzialności za zadłużenie innych krajów. Niemcy, największa, stabilna unijna gospodarka, płacą najmniej zbytnio obsługę swojego własnego długu. Do autorstwa nie przyznaje się Komisja Europejska.

Sugestia ma być jedną z wielu poddanych pod dyskusję grupy task force, kierowanej przez Van Rompuya, która do października ma zaproponować ramy prawne dotyczące wzmocnienia dyscypliny budżetowej w UE, by wyciągnąć lekcje sposród kryzysu jak i równiez zawirowań na rynkach. Przy spotkaniu biorą udział ministrowie finansów dwudziestu siedmiu krajów UE, w tym Jacek Rostowski, natomiast także szef Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet jak i równiez komisarz ds. gospodarczych jak i równiez walutowych Olli Rehn.

Wchodząc na spotkanie wszyscy ministrowie podkreślali konieczność wzmocnienia unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu, którego zajeciem jest uchwyt w ryzach deficytu finansów krajów członkowskich. Apelowali na temat surowsze konsekwencje za przekraczanie dopuszczalnego poziomu 3 proc. PKB, a także o ograniczenie długów publicznych, które nierzadko wynoszą obecnie więcej niż dozwolone w kryteriach z Maastricht 60 proc. PKB.

Najdalej idą oferty Niemiec. Minister finansów Wolfgang Schaeuble zaproponował, by państwa strefy ó, które nie byłyby mógl spłacić swych długów, przechodziły przymusową restrukturyzację. Berlin ofiaruje także m. in. wstrzymywanie wypłat z unijnych funduszy jako sankcję za nadmierny deficyt. Kraje strefy ó, które „w poważnym stopniu” naruszyłyby reguły unii walutowej, np. notorycznie lekceważyłyby zalecenia Komisji Europejskiej albo fałszowałyby statystyki finansowe (jak robiła Grecja), pozbawiano by uprawnienia głosu w Radzie Europejskiej przynajmniej na rok.

„Sprawa sankcji musi być priorytetowa” – apelował przed piątkowym spotkaniem minister finansów Austrii Josef Proell. „Kultura stabilności ma zostać wzmocniona” a mianowicie wtórował szwedzki minister finansów Anders Borg. Francuska minister finansów Christine Lagarde uznała, że niemieckie propozycje „idą w wlasciwym kierunku”.

W czwartek w rozmowie telefonicznej kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy uzgodnili, że będą blisko współpracować w sprawie walki z kryzysem euro oraz regulacji międzynarodowych rynków pienieznych i uzgadniać stanowisko w masie task force.

Polskie pomysły – ogłoszone przez ministra Rostowskiego w Brukseli we wtorek a mianowicie to przechowywanie w ryzach długu ogólnego, branie pod spodem uwagę ukrytego zadłużenia a takze wprowadzenie przy krajach ustawowych albo chociazby konstytucyjnych reguł ograniczających naklady i deficyty publiczne w wzór naszego kraju czy niemiecki. Polska konstytucja nie pozwala, by dług publiczny przekroczył 60 proc. PKB. Ponadto obowiązuje zakaz przekraczania deficytu zapisanego przy ustawie budżetowej i doraźna reguła zakładająca, że wydatki zmienne jak i równiez nowe wydatki sztywne w budżecie nie zaakceptowac mogą rosnąć o więcej niż jednej proc. przeszlo inflację sluzace do momentu obnizenia deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc.

Niemiecki „hamulec zadłużenia”, zapisany w konstytucji, przewiduje, że zobowiązania pieniezne netto zaciągane przez państwo nie mogą przekroczyć 0, 35 proc. produktu krajowego brutto. Reguła ta rozpocznie obowiązywać od 2016 r. Rząd po Berlinie oferuje, by pokrewne rozwiązanie przyjęły pozostałe państwa strefy euro. Sarkozy po czwartek ogłosił, że Francja wprowadzi az do konstytucji analogiczny limit wymuszający dyscyplinę budżetową.

Konkretne decyzje nie zapadną jeszcze po piątek. „To dopiero początek drogi” a mianowicie powiedziały źródła dyplomatyczne. Następne spotkanie ministrów w wymiarze task force przewidziane wydaje sie na czerwiec.

Michał Kotowaty (PAP)

kot/ mc/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy