W Senacie projekt ws. nieruchomości stolicy, Kraków też chce obslugi

Author:
27 lipca, 2020
Category: rózne

W Senacie trwają prace ponad projektem, który ma pomóc Warszawie uporać się sposród finansowymi efektami dekretu Bieruta. Pieniędzy z budżetu w wypłatę odszkodowań domaga się też Kraków, argumentując, że ustawowe wsparcie tylko gwoli stolicy może być niezgodne z konstytucją.

Plan, o którym mowa złożyli w lipcu w Senacie senatorowie PO. Najprawdopodobniej we wrześniu trafi on ponizej obrady izby, obecnie wydaje sie na etapie opiniowania.

W projekcie zaproponowano zmianę ustawy na temat komercjalizacji i prywatyzacji poprzez zapisanie przy niej, że w czasach 2013-2015 sposród Funduszu Reprywatyzacji do 200 mln złotych rocznie przeznaczane będzie dzieki wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości przejętych dekretem Bieruta. Wzór to wynik porozumienia między stołecznym ratuszem, ministrem finansów oraz ministrem skarbu.

Stoleczny ratusz od momentu dłuższego periodu alarmuje, że wypłaty odszkodowań m. in. z tytułu dekretu Bieruta stanowią nadmierne obciążenie finansowe dla metropolie. W ubiegłym roku miasto zapłaciło 182 mln zł odszkodowań zbyt nieruchomości dekretowe; w 2011 r. a mianowicie 233 mln zł. „Dotychczasowe wypłaty przekroczyły pół miliarda złotych, natomiast oczekiwania uprawnionych nadal nie zaakceptowac zostały zaspokojone” – odczytujemy w uzasadnieniu projektu.

Na temat pieniądze na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych upomina się też Kraków. Starosta krakowski podkreśla, że swoim powiat wydaje sie byc prawomocnie związany m. in. do pozostawienia spadkobiercom bliskich Potockich nieruchomości w Krzeszowicach, gdzie mieści się obecnie liceum ogólnokształcące oraz filia starostwa powiatowego. Powiat ma też zaspokoić roszczenia odszkodowawcze z tytułu korzystania z nieruchomości za minione 10 lat. Łączna kwota tych roszczeń to 34 mln zł. Przed wojewodą małopolskim toczy się aktualnie kilkanaście nowych postępowań z wniosku rodziny Potockich, jak również wniosków innych spadkobierców właścicieli majątków ziemskich (m. in. przy Łazach, Więckowicach i Sieborowicach).

„Uwzględnienie po procedowanej dzis nowelizacji wylacznie jednej placówki samorządu terytorialnego, tj. miasta stołecznego Warszawy może naruszać konstytucyjną zasadę równości” – czytamy po piśmie starosty krakowskiego skierowanym do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Wątpliwości co do konstytucyjności projektu nie ma jednak warszawski poseł NA Marcin Kierwiński. „Dekret Bieruta był rozwiązaniem dotyczącym jedynie Warszawy, więc nowela rozwiązująca tę kwestię nie może dotyczyć pozostalych samorządów” a mianowicie powiedział PAP Kierwiński.

Polityk PO podkreślił, że zgodnie z obecnym prawem Warszawa nie zaakceptowac może skorzystać ze środków z Funduszu Reprywatyzacyjnego przy wypłacaniu odszkodowań dekretowych, totez przygotowano wzór noweli.

Kierwiński przyznał, że inne samorządy również mają problem z roszczeniami reprywatyzacyjnymi, ale przekonywał, że Warszawa jest zbiegiem okolicznosci szczególnym. „W granicach Warszawy sprzed II wojny światowej wszystkie grunty przeszły dzieki własność państwa. Nigdzie indziej nie zaakceptowac mieliśmy do czynienia z nacjonalizacją na taką skalę” a mianowicie podkreślił Kierwiński.

Z kolei Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim DEKRETOWIEC zada, aby na wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości przejętych dekretem Bieruta przeznaczać rocznie kwotę nie 200, a 300 mln złotych. W piśmie do marszałka Senatu postulują, aby minister skarbu był zobligowany do przekazywania tejze kwoty w wypłatę roszczeń odszkodowawczych. Po projekcie PO zapisano, że środki sposród Funduszu byłyby przekazywane nie zaakceptowac automatycznie, zas na konkluzja prezydenta metropolie stołecznego Warszawy.

Właścicielom warszawskich gruntów, otrzymanych na podstawie dekretu Bieruta, należy się pierwotnego zwrot, lecz gdy grunt nie jest już własnością miasta ani państwa lub został oddany po użytkowanie wieczyste komuś innemu, w grę wchodzi wylacznie odszkodowanie.

Stołeczny ratusz informował na początku roku, że w Warszawie toczy się ok. 8 tys. postępowań dot. roszczeń związanych z dekretem Bieruta, sposród czego ok. 4, piec tys. spraw dotyczy zwrotu nieruchomości, natomiast ok. 3, 5 tys. to postępowania odszkodowawcze, czyli dotyczące zwrotu pieniędzy zbyt nieruchomości objęte roszczeniami.

Bezpośrednią podstawę wykonania roszczeń sposród tytułu gruntów warszawskich przejętych dekretem przesadza obecnie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odpowiednio do tego protokolu odszkodowania sposród tytułu gruntów przejętych dekretem Bieruta ustalane i wypłacane są za posrednictwem prezydenta metrów. st. Warszawy jako starostę wykonującego zagadnienie z zakresu administracji rządowej.

Jakim sposobem zaznacza MSP, w związku z tym ewentualne uzycie środków Funduszu Reprywatyzacji tuz przy realizacji odszkodowań z tytułu gruntów stolecznych wymaga odmian w obowiązującym prawie.

Dzieki rachunku Funduszu Reprywatyzacji gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5 proc. akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków. Środki nagromadzone na obliczenia funduszu przy połowie czerwca wynosiły niedaleko 5, cztery mld zł.

Dekret z 26 października 1945 r. „O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy”, podpisany za posrednictwem ówczesnego prezydenta Polski Bolesława Bieruta, objął obszar metropolie stołecznego Warszawy. Skutkiem wejścia w życie dekretu (21 listopada 1945 r. ) było przejęcie wszystkich gruntów w granicach miasta przez gminę miasta stołecznego Warszawy, natomiast w 1950 r. przez Skarb Państwa – w związku wraz z zniesieniem samorządu terytorialnego. Dekretem uzasadnianym „racjonalnym przeprowadzeniem odbudowy stolicy i dalszej do niej rozbudowy stosownie do potrzeb narodu” objęto około dwunastu tys. ha gruntów, w ponizszym ok. 20-24 tys. nieruchomości.

Marta Tumidalska (PAP)

laz/ son/ jbr/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy