Wskaźnik PMI dla Naszego kraju wzrósł m/m do czterdziestu osiem, 2 pkt w lutym 2020 r.

Wskaźnik PMI dla Naszego kraju wzrósł m/m do czterdziestu osiem, 2 pkt w lutym 2020 r.
27 lipca, 2020
Category: gielda

Konsensus rynkowy wynosił 48 pkt.

„Indeks wzrósł wprawdzie ze styczniowego poziomu 47, 4 do 48, 2, rejestrując najwyższą wartość od sześciu miesięcy, ale najnowszy wynik opierał się glównie na subindeksie Czasu Dostaw, który podniósł odczyt głównego wskaźnika o 0, piec pkt” – czytamy w komunikacie.

W lutym Wskaźnik Produkcji i Wskaźnik Oryginalnych Zamówień zarejestrowały wartości poniżej neutralnego progu 50, 0 szesnasty przy jednym spotkaniu z rzędu. Choć oba indeksy odnotowały sześciomiesięczne rekordy, lutowe odczyty wzrosły wylacznie nieznacznie wobec styczniowych wyników, podano także.

„W lutym eksport spadł dziewiętnasty przy jednym spotkaniu z rzędu, w dodatku w najszybszym toku od światowego kryzysu finansowego sprzed przeszlo dziesięciu czasów, ponownie wpływając negatywnie na ogólny popyt” – wskazał Markit.

„W lutym optymizm polskich producentów odnośnie nadchodzących 12 miesięcy był wciąż widoczny, choć nastroje osłabły od stycznia, a lutowy odczyt wskaźnika Przyszłej Produkcji nie wypadł zbyt dobrze na tle badań historycznych. Pogoda ducha producentów osłabiał brak nowych zamówień oraz potencjalne zakłócenia w łańcuchach dostaw wywolane wybuch epidemii koronawirusa” a mianowicie czytamy nadal.

„W lutym warunki gospodarcze w naszym sektorze wytwórczym były wciąż słabe. Wskaźnik PMI wprawdzie zarejestrował najwyższą wartość od momentu sześciu miesięcy, ale wynik ten odzwierciedlał przede wszystkim wydłużenie czasu dostaw (subindeks odwrócony, 15% rangi PMI). Oryginalne zamówienia a takze produkcja, stanowiące razem 55% wagi głównego wskaźnika, wzrosły od stycznia tylko nieznacznie, nie przekraczając neutralnego progu 50. Presje na łańcuchy dostaw odzwierciedlała również inflacja kosztów wytwórczosci, której ped gwałtownie przyspieszyło do najwyższego poziomu od momentu 13 miesięcy. Wynik tenze był wyższy niż średnia z badań długoterminowych. Stało się to mimo kolejnego spadku aktywności zakupowej polskich producentów. To, czy zakłócenia w łańcuchach dostaw będą się zwiększać i który wpływ będzie to miało na produkcję oraz pogoda ducha biznesowy przedsiębiorców przybliżą naszej firmie oczekiwane sposród niecierpliwością marcowe dane” a mianowicie skomentował ekonomista IHM Markit Trevor Balchin, cytowany przy komunikacie.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad piecdziesiat pkt znaczy wzrost aktywności przemysłowej, natomiast poniżej owego progu a mianowicie spadek aktywności.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy