GUS: w 2016 roku firmy były bardziej rentowne

W 2016 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw poza sektorem finansowym były wyższe aniżeli przed rokiem, korzystniejsze dawny również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były jednak niższe od notowanych w 2015 roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przychody z działalności przedsiębiorstw poza sektorem finansowym dawny wyższe o 3, 9 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty katalogów uzyskania wzrosły o trzech, 2 proc. W skutku odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95, szóstej proc. przed rokiem do 95 proc.

Wyniki finansowe

Gospodarka w zastoju czy rozwija się? Recenzje Polaków mocno podzielone

Wynik finansowy ze sprzedaży towarów, towarów i materiałów wyniósł 127, 1 mld zł i był wyższy o 14, 9 proc. niźli rok wcześniej.

Wynik dzięki pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie sześć, 6 mld zł jak i również był wyższy o jednej mld zł niż zanim rokiem. Zanotowano zmianę rezultacie na operacjach finansowych, spośród minus 8, 1 mld zł przed rokiem do minus 2, 3 mld zł.

Wynik skarbowy brutto wyniósł więc 131, 4 mld zł względem 108, 2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się w poziomie 20, 4 mld zł wobec 16, 7 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 111, 1-wszą mld zł i był wyższy o 21, trzech proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 134, 4 mld zł jak i również był wyższy o jedenaście, 6 proc. od uzyskanego przed rokiem, an utrata netto wyniosła 23, trzy mld zł i zmniejszyła się o 19, czterech proc.

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył się o 0, 5 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie 5, 0 proc. Wzrost rentowności opanował m. in. górnictwo i wydobywanie, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, przetwórstwo przemysłowe i handel i naprawę wozów samochodowych. Najsilniejsze osłabienie współczynnika rentowności dotknęło obsługę branży nieruchomości, budownictwo oraz informację i komunikację.

Spadek nakładów

W 2016 roku kalendarzowego nakłady ogółem badanych firm wyniosły 120, 8 mld zł i były (w cenach stałych) o trzynaście, 2 proc. niższe aniżeli przed rokiem (w 2015 roku odnotowano wzrost na temat 11, 9 proc. ). Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się na temat 20, 1 proc., jakkolwiek na maszyny, urządzenia fachowe, narzędzia oraz środki przewozu obniżyły się o jedenastu, 3 proc.

Największy spadek nakładów (w wartościach bieżących) wystąpił w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami jak i również odpadami, rekultywacji (o 51, 3 proc. wobec przyrostu przed rokiem o 9, 3 proc. ), w transporcie i gospodarce przemysłowej, w budownictwie (o 21, 1 proc. wobec przyrostu przed rokiem o 41, 4 proc. ), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 18, 6 proc. w stosunku do wzrostu o 27, 4 proc. ).

Wzrosły natomiast nakłady w administrowaniu i działalności wspierającej (o 14, 6 proc. względem wzrostu przed rokiem na temat 32, 7 proc. ), w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 7, 0 proc. wobec spadku zanim rokiem o 2, 2 proc. ), w przetwórstwie przemysłowym (o 4, 4 proc. wobec wzrostu o 14, 4 proc. poprzednio rokiem).

Bank centralny Szwajcarii utrzymał mieszaniny procentowe bez zmian Pieniądze