EBC przeprowadzi stress testy rosyjskich banków  Ze świata

Austriackie filie dwóch najważniejszych rosyjskich banków - Spierbank i VTB - przejdą stress testy Europejskiego Banku Centralnego - poinformował rzecznik EBC. - Banki są już poinformowane i są ściśle współpracować z EBC w najbliższych miesiącach. Analizy warunków skrajnych mają sfinalizować się pod koniec b. r.

Rosja ma silne powiązania z Austrią, chociaż dwustronny handel ucierpiał przez kryzys na Ukrainie. Wiedeń znajdujący się dawniej blisko żelaznej kurtyny, która dzieliła Europę do 1989 roku, był bramą do odwiedzenia bloku wschodniego i stał się bazą do przewodzenia biznesu z państwami Układu Warszawskiego.

Szefowa Banku Rosji dzierży strategię wyjścia z kryzysu. Nie będzie dodruku gotówki

Silne więzy

EBC poinformowało, że oceni także kondycję finansową siedmiu innych przedsiębiorstw finansowych, m. in. Belgium's Banque Degroof, France's Agence Francaise De Developpement jak i również J. P. Morgan Pula Luxembourg. Zastosowana metodologia posiada być taka sama, jakim sposobem w przypadku badania przeprowadzonego w minionym roku morzem 130 europejskimi instytucjami.

Sankcje dla Rosji

1 sierpnia 2014 roku Unia Europejska wprowadziła sankcje wobec rosyjskiego sektora finansowego przy związku z zaangażowaniem Moskwy w kryzys na Ukrainie.

Objęły one 5 banków: Sbierbank, VTB, Gazprombank, WEB (Wnieszekonombank) i Rossielchozbank. Sankcje mają trwać rok z możliwością zrewidowania kwestii po trzech miesiącach.

Stress-test to sprawdzenie, jakim sposobem działa dany podmiot w warunków skrajnych. Jest wówczas forma kontroli, używana do sprawdzenia stabilności danego programu lub podmiotu. Polega pani na badaniu, w zamysle obserwacji wyników, działania konkretnego systemu w ekstremalnie trudnych warunkach.

Bułgarska turystyka w kryzysie Ze świata