Budżet Unii Europejskiej 2018. Więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem  Ze świata

Komisja ds. budżetu PE proponuje, by finanse UE wyniósł w 2018 r. 161, 8 mld euro, o 2, trzy mld euro więcej, niźli zaproponowała KE. Polityczne przywileje PE w budżecie wówczas wzrost, bezpieczeństwo i najęcie - oświadczył w środę sprawozdawca komisji Siegfried Muresan.

Europosłowie z komisji budżetowej chcą, żeby równoczesne środki zostały przeznaczone dzięki walkę z kryzysem migracyjnym oraz bezrobociem, przede wszelkim wśród młodych ludzi.

Wzrost, zatrudnienie i bezpieczeństwo

Twarde warunki w sytuacji brexitu. "Bez spłaty deklaracji - brak okresu przejściowego"

- Polityczne priorytety Parlamentu w budżecie w 2018 r. to wzrost, zatrudnienie i bezpieczeństwo. (... ) Zwiększamy środki, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego UE i zwiększą polską konkurencyjność w skali globalnej - powiedział w środę sprawozdawca komisji Siegfried Muresan, nalężący do frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

Eurodeputowani opowiedzieli się m. in. zbyt zwiększeniem wydatków na inicjatywę na rzecz zatrudnienia jednostek młodych (ang. Youth Employment Initiative), z 366, 7 mln euro do 600 mln euro. Finansowanie wzorów w ramach programu Horyzont 2020 (program finansowania doświadczeń naukowych i innowacji przy UE) ma zostać zwiększone o 65 mln €, programu Erasmus+ o 32 mln euro, a COSME (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw) o 22, pięć mln euro.

Na kryzys imigracyjny

Deputowani komisji uznali też, że nakłady na rozwiązanie kryzysu migracyjnego, założone przez KE w budżecie na przyszły rok, są niewystarczające. Dlatego chcą, żeby w przyszłym r. budżet Europolu był ogromniejszy o 10 mln €, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) o 30 mln euro, an Europejskiego Urzędu Wsparcia w domenie Azylu (EASO) o 26 mln euro.

Chcą opodatkować internetowych olbrzymów. Lista propozycji

Większe o 229 mln euro środki mają być też oddane na współpracę z państwami graniczącymi z UE w wschodzie i południu, po to, by budować wyższą stabilność w regionie. Deputowani chcą natomiast zmniejszenia przedakcesyjnych funduszy dla Turcji, wraz z uwagi na łamanie praw człowieka i wolności parsy w niniejszym kraju.

O pięćdziesięciu mln euro ma podwyższyć się wsparcie dla młodzieży rolników w UE. Celem jest walka z bezrobociem na terenach wiejskich.

Jeśli chodzi o płatności w budżecie na przyszły rok, eurodeputowani komisji zwiększyli je do 146, jednej mln euro z pułapu 144, 8 mln €.

Parlament Europejski zostanie głosował nad wstępną propozycją budżetu na sesji plenarnej 25 października. Następnie rozpoczną się negocjacje z Sugestią UE dotyczące ostatecznego układu budżetu na przyszły rok.

99 zł za Euro 20116 w kablówkach