Zyski banków topnieją. Prawie na temat 40 procent

Zyski banków topnieją. Prawie na temat 40 procent
27 lipca, 2020
Category: banki

Według wstępnych wyników, zysk netto banków wyniósł 2, 5 mld zł w I trymestrze 2009 jak i równiez był niższy o 39, 5% procent w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku – podaje Główny Urząd Typowy.

Rezultat finansowy netto ukształtował się na poziomie dwóch, 0 mld zł, natomiast wynik brutto sięgnął dwóch, 46 mld zł. Profit netto ogółem spadł do 2, 47 mld zł (o 39, 5% w porównaniu sposród I kw. ub. r. ), a zysk brutto do dwóch, 99 mld zł (o 39, 4% w wielkosci roku).

_ – Przy I trymestrze wystąpiło wyraźne pogorszenie wyników finansowych sektora bankowego przy porównaniu wraz z analogicznym okresem roku poprzedniego. Na skutek szybszego wzrostu kosztów (m. in. rezerw na kredyty zagrożone) niż dochodów z działalności bankowej, wynik finansowy brutto obniżył się o 49, 3%, natomiast netto na temat 49, 8%. Do 22:00 z 12 wzrosła ilosc banków, które poniosły stratę netto _ – podał GUS.

Przy ujęciu ogółem oraz po podziale dzieki grupy banków wynik skarbowy brutto był zbliżony sluzace do wyniku dzieki działalności sprawnej.

Łącznie zarobki z działalności operacyjnej sięgnęły 69, 1-wsza mld zł (o 51, 2% więcej niż zanim rokiem). Wydatki działalności sprawnej wyniosły 66, 6 mld zł (wzrost o 63% w skali roku) jak i równiez miały na temat 11, 8 pkt proc. wyższą dynamikę od energii przychodów.

Rezultat z działalności operacyjnej wyniósł 2, 46 mld zł i był niższy na temat 39, 2% niż po analogicznym czasie ub. r..

Wynik działalności bankowej sektora osiągnął wartość 11, 8 mld zł (o dwa, 7% więcej r/r), na co złożyło się głównie saldo dochodów z procent, operacji pienieznych (głównie dzięki wynikowi dzieki instrumentach pochodnych) oraz prowizji (odpowiednio: 6, 8 mld zł, trzech, 3 mld zł a takze 2, jedenastu mld zł).

Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto sektora bankowego po Jak i równiez kw. 2009 r. były wyraźnie niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku (odpowiednio 3, 6% i 2, 9% wobec 10, 6% i 8, 7%) za sprawą 50-procentowego przyrostu przychodów przy jednakowym spadku rezultacie finansowego.

Wartość kredytów ogółem wyniosła 646, 8 mld zł, w niniejszym udzielonych sektorowi niefinansowemu 629, 9 mld zł.

_ – Rozwój zadłużenia domach ogółem az do 394, 12 mld zł (o 44, 2%) był w głównej mierze generowany efektywnym popytem na opony mieszkaniowe (213, 5 mld zł, tj. o 63, 1% więcej niż przed rokiem). Znaczną część kredytów ogółem na rzecz tego sektora stanowiły kredyty mieszkaniowe (37, 2%, tj. o piec, 3 pkt proc. więcej niż zanim rokiem), udostępniane głównie na bazie umów między bankami komercyjnymi a gospodarstwami domowymi _ – podał GUS.

Kwota kredytów ogółem dla przedsiębiorstw wzrosła az do 232, 9 mld zł (o 26, 5%).

Depozyty ogółem osiągnęły wartość 569, 9 mld zł, w ponizszym depozyty sektora niefinansowego stanowiły 89, 8% i wyniosły 511, piec mld zł, co swiadczy wzrost o 18, 6% w wielkosci roku

Przy końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków handlowych (o 6 więcej niż rok wcześniej) i 579 banków spółdzielczych (tyle samo co rok wcześniej).

  • Wiadomości z kraju i ze świata w Twojej stronie internetowej
  • Najważniejsze dane w twej wlasnej skrzynce mejl!

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy